...

59 Vlaamse en Brusselse verenigingen telt het Netwerk tegen Armoede. Samen proberen ze armoede en sociale uitsluiting de wereld uit te helpen. In de aangesloten verenigingen staan mensen in armoede centraal, ze nemen er op alle niveaus het woord.En het is geen nieuws: hoe lager op de sociale ladder, hoe lager de levensverwachting. Omwille van financiële drempels stelt één op acht mensen met een laag inkomen gezondheidszorg uit. Om daar wat aan te doen, beveelt het Netwerk tegen Armoede de overheid aan om te investeren in een sterke ziekteverzekering. Dat maakt extra verzekeringsproducten zoals hospitalisatieverzekeringen, een verzekering tegen tandzorg enz. overbodig.Daarnaast is er de vaststelling dat de Dringende Medische hulp een onvoldoende vangnet vormt om de meest kwetsbaren op te vangen. In de toekomst zou de Dringende Medische Hulp daarom een steviger vangnet moeten worden.Een andere aanbeveling belangt huisartsen rechtstreeks aan. Uitgangspunt is dat eerstelijnsgezondheidszorg voldoende toegankelijk moet zijn om te vermijden dat mensen gezondheidszorg uitstellen. Daardoor worden de gezondheidsproblemen immers groter en lopen de kosten op. Om de financiële drempel weg te werken, is het Netwerk tegen Armoede voorstander van een veralgemeende regeling derde betaler of van een forfaitair systeem. De derde betaler zou ook moeten uitgebreid worden naar andere disciplines zoals tandzorg, kine enz.De organisatie wijst erop dat niet alle mensen in armoede over een vaste huisarts beschikken. "We zien ook verschillen in geleverde zorgkwaliteit, in toegankelijkheid, in samenwerking met andere disciplines..." Daarom zijn investeringen nodig in kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg zoals wijkgezondheidscentra. Verder dient een eerstelijnsfunctie te worden uitgebouwd die aansluit bij de noden van mensen in armoede. Financiële steunMaatregelen dringen zich op om de toegankelijkheid van de tandzorg te verhogen. En de gezondheidskloof moet structureel worden aangepakt, waarbij men ze niet mag herleiden tot een leefstijlkloof. Tot slot dient de eerstelijnszorg financieel ondersteund te worden om "duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie" te kunnen opnemen.