...

Het persbericht leest in de eerste plaats als een opsomming van 'projecten' waarbij de WHO betrokken was, maar geeft tegelijkertijd een overzicht van andere gezondheidscrisissen die zich wereldwijd in 2020 voordeden, maar zo goed als zeker minder media-aandacht kregen dan de covid-19-crisis. Tot op heden bood de WHO dit jaar ondersteuning bij meer dan 60 crisissen, zo klopt de organisatie zich op de borst, zoals o.m. bij uitbraken van chikungunya in Tsjaad, gele koorts in Gabon en Togo, de mazelen in Mexico, overstromingen in Soedan, en stormen in de Filipijnen en Vietnam.De WHO herinnert ook aan het einde van de tot op heden tweede grootste ebola-uitbraak wereldwijd in juni jl., in het oosten van de DRC, na een strijd van 18 maanden. "Dit was een van de meest complexe gezondheidscrisissen waar de WHO tot op heden mee geconfronteerd werd, die op dat moment nog bemoeilijkt werd door een van 's lands grootste mazelenuitbraken.""Momenteel proberen we ook de recentste ebola-uitbraak in West-DRC tot een einde te brengen." Na de ontploffingen in Beirut in augustus, verleende de WHO zorg aan de gewonden, psychische ondersteuning aan gezondheidswerkers en gemeenschappen, en hielp ze de vernietigde ziekenhuizen weer op te bouwen.De WHO bood ook dringende hulp aan de duizenden vluchtelingen en migranten in Griekenland na de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos.In eenzelfde adem wijst de WHO op haar voortdurende inspanningen om mensen in conflictgebieden, in Afrika, het Midden-Oosten en de Kaukasus toegang tot (levensreddende) gezondheidszorg te verlenen.Dit jaar verklaarde de WHO Afrika tot slot vrij van het wilde poliovirus.