...

Het onderzoek omvat 8.580 mannen en 27.061 vrouwen van 18 jaar en ouder uit de NutriNet-Santé-cohort, en gaat uit van EmE-scores (het resultaat van 21 herziene items van de 'Three-Factor Eating Questionnaire'). Die gemiddelde score blijkt hoger te liggen bij vrouwen dan bij mannen, en hoger bij mensen die vermageringsdiëten hebben gevolgd dan bij mensen die dat nooit hebben gedaan. Eten als gevolg van emotionele factoren lijkt het probleem van overgewicht dus te verergeren. Daarmee moet dan ook rekening worden gehouden bij de aanpak van dergelijke problemen. . (referentie: Péneau S et al. Am J Clin Nutr. 2013;doi:10.3945/ajcn.112.054916)