Een reportage op het VRT-journaal van 18 mei en persartikels uit die periode houden een lofzang voor de e-sigaret als middel om te stoppen met roken. De beste krantenkop stond in het Belang van Limburg: "Van krantenwinkel tot schoenmaker: iedereen verkoopt massaal de e-sigaret".

Schoenmakers blijven niet bij hun leest maar houden zich bezig met het oplappen van rokers. Was dat geen taak voor artsen?

Een uitgebreid dossier over de e-sigaret, geschreven door een arts voor artsen, met duidelijke informatie over de toxiciteit en met praktische richtlijnen, is te vinden in Tempo Medical.

Wat ik aan dit helder geschreven stuk wil toevoegen, is de consensustekst zoals opgesteld tijdens de laatste hoogmis over de e-sigaret in Parijs.

Alle meningen verzameld op zoek naar consensus

In maart 2017 verzamelden in Frankrijk de instanties voor volksgezondheid, de wetenschappelijke verenigingen, de professionals op het terrein en de gebruikers van e-sigaretten. Zij kwamen tot volgende consensus: dampen is een manier om de risico's van tabaksgebruik te beperken.

Het is opmerkelijk dat er hier geen discussie meer over bestaat: dampen is een uiterst belangrijke manier om de risico's voor rokers te verlagen.

Schoenmakers blijven niet bij hun leest maar houden zich bezig met het oplappen van rokers. Was dat geen taak voor artsen?

Er zijn nog andere punten waarover consensus gevonden werd:

- De elektronische sigaret aanbevelen als manier om te stoppen met tabak blijkt gunstig, zowel voor de individuele roker als voor de maatschappij.

- Roken en dampen (het zogenaamde dual use waarbij de gewone sigaret afgewisseld wordt met de e-sigaret) zijn geen langetermijndoelstellingen. Dampers moeten streven naar een volledige rookstop; en dit zonder uitstel. Bovendien is er nood aan studies om beter te weten hoe iemand exclusieve damper wordt.

- Tenslotte wensen alle deelnemers aan het congres dat dampen geen opstap naar tabaksgebruik bij adolescenten wordt. Tot op heden bestaan er geen solide data die de hypothese ondersteunen dat dampen leidt tot een verhoogd risico op tabaksgebruik (de zogenaamde gateway-theorie). Roken bij adolescenten zit sinds 2011 in dalende lijn, zowel in Frankrijk als in de VS en het Verenigd Koninkrijk, landen waar dit werd bestudeerd.

Over sommige zaken blijven de meningen verdeeld.

Niet over alles is het tot een consensus gekomen.

- Wat betreft het dampen op lange termijn bestaat er onenigheid tussen:

• dampers die bevestigen dat dampen hen van het roken afhoudt en dus hun leven kan redden;

• en gezondheidswerkers die toegeven dat het risico veel lager ligt dan bij tabaksgebruik, maar dat het gevaar niet onbestaande is, en dus blijven aanbevelen om te stoppen met dampen.

- Er bestaat consensus over de invoering van regels omtrent het dampen in openbare ruimtes, maar er zijn sterk uiteenlopende meningen over de manier waarop die regels in te voeren:

• opvoeding en burgerzin,

• reglementering in de handelszaken,

• de wet.

In België is dit bij wet geregeld: het is hier verboden om in openbare ruimtes te dampen. En dat is een goede zaak om makkelijker het rookverbod te kunnen controleren, maar ook omdat er blootstelling is aan schadelijke stoffen voor omstaanders, volgens een gezaghebbende review (Exposure to aerosol from smoking-proxy electronic inhaling systems).

Tenslotte staat er in het persbericht dat uitgestuurd werd na deze sommet de la vape dat de angst van de bevolking voor de gevaren van dampen volledig ongegrond is.

Ik had dat liever iets voorzichtiger geformuleerd gezien. Iets in de trant van dat de angst van de bevolking (en ook de angst van artsen!) voor de gevaren van dampen een belemmering kunnen vormen voor de volksgezondheid. Terminologie als "volledig ongegrond" vind ik in dit kader onvoorzichtig.

Wil u rokende patiënten graag op een gebalanceerde manier informeren over de e-sigaret, dan kan u hen verwijzen naar informatiepagina's en het filmpje dat Tabakstop hierover gemaakt heeft. Zie: http://www.tabakstop.be/e-sigaret .

Een reportage op het VRT-journaal van 18 mei en persartikels uit die periode houden een lofzang voor de e-sigaret als middel om te stoppen met roken. De beste krantenkop stond in het Belang van Limburg: "Van krantenwinkel tot schoenmaker: iedereen verkoopt massaal de e-sigaret". Schoenmakers blijven niet bij hun leest maar houden zich bezig met het oplappen van rokers. Was dat geen taak voor artsen?Een uitgebreid dossier over de e-sigaret, geschreven door een arts voor artsen, met duidelijke informatie over de toxiciteit en met praktische richtlijnen, is te vinden in Tempo Medical.Wat ik aan dit helder geschreven stuk wil toevoegen, is de consensustekst zoals opgesteld tijdens de laatste hoogmis over de e-sigaret in Parijs. Alle meningen verzameld op zoek naar consensusIn maart 2017 verzamelden in Frankrijk de instanties voor volksgezondheid, de wetenschappelijke verenigingen, de professionals op het terrein en de gebruikers van e-sigaretten. Zij kwamen tot volgende consensus: dampen is een manier om de risico's van tabaksgebruik te beperken. Het is opmerkelijk dat er hier geen discussie meer over bestaat: dampen is een uiterst belangrijke manier om de risico's voor rokers te verlagen.Er zijn nog andere punten waarover consensus gevonden werd:- De elektronische sigaret aanbevelen als manier om te stoppen met tabak blijkt gunstig, zowel voor de individuele roker als voor de maatschappij.- Roken en dampen (het zogenaamde dual use waarbij de gewone sigaret afgewisseld wordt met de e-sigaret) zijn geen langetermijndoelstellingen. Dampers moeten streven naar een volledige rookstop; en dit zonder uitstel. Bovendien is er nood aan studies om beter te weten hoe iemand exclusieve damper wordt.- Tenslotte wensen alle deelnemers aan het congres dat dampen geen opstap naar tabaksgebruik bij adolescenten wordt. Tot op heden bestaan er geen solide data die de hypothese ondersteunen dat dampen leidt tot een verhoogd risico op tabaksgebruik (de zogenaamde gateway-theorie). Roken bij adolescenten zit sinds 2011 in dalende lijn, zowel in Frankrijk als in de VS en het Verenigd Koninkrijk, landen waar dit werd bestudeerd. Over sommige zaken blijven de meningen verdeeld.Niet over alles is het tot een consensus gekomen. - Wat betreft het dampen op lange termijn bestaat er onenigheid tussen:• dampers die bevestigen dat dampen hen van het roken afhoudt en dus hun leven kan redden;• en gezondheidswerkers die toegeven dat het risico veel lager ligt dan bij tabaksgebruik, maar dat het gevaar niet onbestaande is, en dus blijven aanbevelen om te stoppen met dampen.- Er bestaat consensus over de invoering van regels omtrent het dampen in openbare ruimtes, maar er zijn sterk uiteenlopende meningen over de manier waarop die regels in te voeren:• opvoeding en burgerzin,• reglementering in de handelszaken, • de wet.In België is dit bij wet geregeld: het is hier verboden om in openbare ruimtes te dampen. En dat is een goede zaak om makkelijker het rookverbod te kunnen controleren, maar ook omdat er blootstelling is aan schadelijke stoffen voor omstaanders, volgens een gezaghebbende review (Exposure to aerosol from smoking-proxy electronic inhaling systems). Tenslotte staat er in het persbericht dat uitgestuurd werd na deze sommet de la vape dat de angst van de bevolking voor de gevaren van dampen volledig ongegrond is.Ik had dat liever iets voorzichtiger geformuleerd gezien. Iets in de trant van dat de angst van de bevolking (en ook de angst van artsen!) voor de gevaren van dampen een belemmering kunnen vormen voor de volksgezondheid. Terminologie als "volledig ongegrond" vind ik in dit kader onvoorzichtig.Wil u rokende patiënten graag op een gebalanceerde manier informeren over de e-sigaret, dan kan u hen verwijzen naar informatiepagina's en het filmpje dat Tabakstop hierover gemaakt heeft. Zie: http://www.tabakstop.be/e-sigaret .