Meer emo dan info

Ook steekt het aantal online vragen (52% - via chat, mail of skype) voor het tweede jaar op rij de meer traditionele telefonische oproepen voorbij. Tegelijk springt in het oog dat de gemiddelde tijd om een oproep te beantwoorden blijft toenemen, en dit zowel online als telefonisch. Deze evolutie is te verklaren door een stijging van emotionele oproepen of vragen naar een luisterend oor. Louter informatieve vragen nemen af. Wellicht is een bevolking die steeds beter geïnformeerd en meer gezondheidsgeletterd is, daar de oorzaak van.

Elk publiek zijn kanaal

De gemiddelde tijd om een oproep te beantwoorden blijft toenemen, en dit zowel online als telefonisch

Elk leeftijdssegment heeft zo'n beetje zijn eigen voorkeur voor een bepaald kanaal. Zo maken de jongsten vooral gebruik van de chatservice, en zijn de chatters ook talrijk onder zij die drank, drugs en pillen gebruiken, of aan gamen of gokken verslingerd zijn. Mailen draagt dan weer de voorkeur weg van een iets ouder publiek en is het meest gebruikte kanaal van scholieren en studenten, die meestal om info vragen. De bellers ten slotte zijn gemiddeld tussen 30 en 50 jaar oud en blijken vooral bezorgde ouders en partners te zijn.

Meer gokkers en gamers

De grootste doelgroep zijn de mensen die zelf met (overmatig) gebruik van pillen, drugs, alcohol te kampen hebben, alsook de gokkers en de gamers (en dus minder de mensen in hun omgeving). Deze groep gebruikers wordt ook almaar prominenter; zo steeg hun aantal vragen in 2018 met alweer een paar procent meer tot 39%. Ouders maken de tweede grootste doelgroep uit met 18% en andere familieleden zijn samen goed voor bijna één op vijf (20%) van alle contacten.

De Druglijn wordt het vaakst gecontacteerd voor vragen over cannabis, alcohol en cocaïne (in die volgorde). Al sedert haar ontstaan is cannabis de drug die het meest ter sprake komt. Toch is het percentage vragen over cannabis (31%) de laatste jaren lichtjes afgenomen, terwijl het aantal vragen over alcohol (29%) een stijgende lijn vertoonde.

Ook al blijven de percentages vragen over gokken en gamen (telkens 4%) van een veel geringer omvang dan die over cannabis, alcohol en cocaïne, toch is er een duidelijke toename merkbaar. Vooral voor gamen zette die trend zich in 2018 sterk door. Hierdoor zijn er intussen een pak meer vragen over zowel gokken en gamen dan over illegale drugs zoals xtc, heroïne of lsd.

Online-hulp

Ten slotte blijft het bezoek aan de website www.druglijn.be groeien. Het aantal bezoek-sessies nam in 2018 opnieuw toe met 11%. Ook zelftests, die nagaan hoe riskant iemands gebruik is, blijven onverminderd populair. Opvallend is het gestegen gebruik van DASH, de online zelfhulpmodule die mensen begeleidt bij het minderen of stoppen: het aantal meldingen steeg van 620 in 2017 naar 1.089 in 2018.

Meer emo dan infoOok steekt het aantal online vragen (52% - via chat, mail of skype) voor het tweede jaar op rij de meer traditionele telefonische oproepen voorbij. Tegelijk springt in het oog dat de gemiddelde tijd om een oproep te beantwoorden blijft toenemen, en dit zowel online als telefonisch. Deze evolutie is te verklaren door een stijging van emotionele oproepen of vragen naar een luisterend oor. Louter informatieve vragen nemen af. Wellicht is een bevolking die steeds beter geïnformeerd en meer gezondheidsgeletterd is, daar de oorzaak van. Elk publiek zijn kanaalElk leeftijdssegment heeft zo'n beetje zijn eigen voorkeur voor een bepaald kanaal. Zo maken de jongsten vooral gebruik van de chatservice, en zijn de chatters ook talrijk onder zij die drank, drugs en pillen gebruiken, of aan gamen of gokken verslingerd zijn. Mailen draagt dan weer de voorkeur weg van een iets ouder publiek en is het meest gebruikte kanaal van scholieren en studenten, die meestal om info vragen. De bellers ten slotte zijn gemiddeld tussen 30 en 50 jaar oud en blijken vooral bezorgde ouders en partners te zijn. Meer gokkers en gamersDe grootste doelgroep zijn de mensen die zelf met (overmatig) gebruik van pillen, drugs, alcohol te kampen hebben, alsook de gokkers en de gamers (en dus minder de mensen in hun omgeving). Deze groep gebruikers wordt ook almaar prominenter; zo steeg hun aantal vragen in 2018 met alweer een paar procent meer tot 39%. Ouders maken de tweede grootste doelgroep uit met 18% en andere familieleden zijn samen goed voor bijna één op vijf (20%) van alle contacten. De Druglijn wordt het vaakst gecontacteerd voor vragen over cannabis, alcohol en cocaïne (in die volgorde). Al sedert haar ontstaan is cannabis de drug die het meest ter sprake komt. Toch is het percentage vragen over cannabis (31%) de laatste jaren lichtjes afgenomen, terwijl het aantal vragen over alcohol (29%) een stijgende lijn vertoonde. Ook al blijven de percentages vragen over gokken en gamen (telkens 4%) van een veel geringer omvang dan die over cannabis, alcohol en cocaïne, toch is er een duidelijke toename merkbaar. Vooral voor gamen zette die trend zich in 2018 sterk door. Hierdoor zijn er intussen een pak meer vragen over zowel gokken en gamen dan over illegale drugs zoals xtc, heroïne of lsd. Online-hulpTen slotte blijft het bezoek aan de website www.druglijn.be groeien. Het aantal bezoek-sessies nam in 2018 opnieuw toe met 11%. Ook zelftests, die nagaan hoe riskant iemands gebruik is, blijven onverminderd populair. Opvallend is het gestegen gebruik van DASH, de online zelfhulpmodule die mensen begeleidt bij het minderen of stoppen: het aantal meldingen steeg van 620 in 2017 naar 1.089 in 2018.