...

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het toelatingsexamen vorig jaar als het ware opnieuw moest worden 'uitgevonden'. "Op enkele maanden werd het compleet gemoderniseerd. Toch konden alle kandidaten eind augustus een volledig digitaal examen afleggen. Een waar huzarenstukje en het verliep relatief probleemloos," stelt het kabinet van de minister. Nu keert men dus terug naar begin juli. "Zo krijgen studenten sneller duidelijkheid en hoeft hun hele zomer niet in het teken van de toelatingsproef te staan", verduidelijkt de N-VA-minister uit Beersel. Als het van Ben Weyts afhangt blijft de digitale examenvorm ook in het post-coronatijdperk. "Uit de resultaten, de analyse van de examens en de betwistingen, blijkt dat het digitale examen zeer sterk standhoudt. Ook al werd het in recordtempo opgesteld", verduidelijkt minister Weyts. "Vroeg of laat was een modernisering toch aan de orde. We hebben de pandemie aangegrepen om te versnellen. De digitale horde is nu definitief genomen." Omdat vorig jaar in het middelbaar onderwijs door de gezondheidscrisis minder les werd gegeven dan voorzien, schrapte de examencommissie ook blokken leerstof uit de toelatingsproef. Ben Weyts hoopt dit in 2021 te vermijden. "We doen er alvast alles aan om een maandenlange sluiting van de scholen te voorkomen", aldus de minister. Voor dat laatste vangt Weyts wel veel kritiek. Maar het kabinet benadrukt dat scholen niet de motor zijn van het virus. "Scholen zijn geen eilanden. Als covid-19 de hele samenleving aantast dan raken ook leerkrachten en leerlingen besmet", zo luidt het. "Maar een school is wel een goed gecontroleerde omgeving waar strenge, goed gehandhaafde veiligheidsmaatregelen gelden." Het kabinet Weyts zegt om de twee weken "heel transparant" te communiceren over de evolutie van de besmettingen en quarantaines in het onderwijs. "Die statistieken tonen aan dat het onderwijs de trend in de samenleving volgt maar niet trekt. De besmettings- en hospitalisatiegraad ligt er lager. Leerkrachten raken besmet door andere leerkrachten, niet door leerlingen." Volgens de virologen, zo stelt het kabinet nog, beïnvloedde de heropening van de scholen na de herfstvakantie de evolutie van de pandemie slechts in beperkte mate. Tot slot verwijst het kabinet naar de "enorme wetenschappelijke consensus" die er bestaat over de "nefaste, zeer negatieve impact" van schoolsluitingen. "De meest kwetsbare leerlingen worden het hardst getroffen. Elke dag minder school vergroot de leerachterstand. We betalen dit echt cash. Scholen sluiten moet dus altijd de aller-, allerlaatste maatregel zijn."