...

Naar goede gewoonte verzamelde de GKA enkele experts rond een actuele problematiek in onze samenleving of gezondheidszorg. Anno 2016 is dat het digitale gezondheidsverhaal. En dat is revolutionair, menen de genodigde sprekers.Paradigmashift Revolutionair omdat mobiele gezondheidstoepassingen in de toekomst onlosmakelijk deel zullen uitmaken van de klinische praktijk, voorspelt dokter Pieter Vandervoort, cardioloog aan het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Vandaag de dag monitort het ZOL honderden hartpatiënten van op afstand door middel van een clinical call center. "Telemonitoring heeft niet alleen een meerwaarde voor ziekte patiënten, maar ook voor andere, minder zieke mensen", merkt Vandervoort op. "Alleen is hier een paradigmashift voor nodig: we moeten van invasieve monitoring naar niet-invasieve monitoring, van discrete metingen op bepaalde tijdstippen naar continue metingen en van enkele gemonitorde parameters naar meerdere."Uiteraard mag het niet de bedoeling zijn dat artsen in de toekomst overspoeld worden door patiënten die het kabinet binnenvallen met persoonlijke data, vervolgt Pieter Vandervoort. "Sommige patiënten komen met bladzijden afgeprinte statistieken af", getuigt een arts uit de zaal. Vervolgens filtert hij die informatie eigenhandig. Pieter Vandervoort: "Efficiënter zou zijn dat de arts die persoonlijke gegevens van de patiënt kan integreren in diens elektronische dossier. De vraag is dan of die gegevens wel kwalitatief en betrouwbaar zijn? En of ze in eerste instantie wel van de patiënt zelf afkomstig zijn..."Longboarden Revolutionair omdat we op basis van wat lichaamssensoren in wearables meten, applicaties kunnen bouwen die mensen aanzetten tot een gezondere levensstijl. "Als we een foto te zien krijgen van een oude man in een ziekenhuisbed, vinden we dat normaal", begint Chris Van Hoof zijn presentatie. "Maar is dat zo?" daagt het hoofd Draagbare monitoringsystemen aan onderzoekscentrum Imec de zaal uit. Hij ziet een maatschappelijke tendens van gezond leven en ouder worden. "Persoonlijke informatie verzamelen over ons lichaam past daarin. Wearables met lichaamssensoren geven ons toegang tot informatie over onze gezondheid - en welk gedrag die gezondheid beïnvloedt: roken, drinken, slapen, activiteit - die we voordien niet hadden." Deze gegevens zouden ervoor moeten zorgen dat we in 2060 alleen nog maar foto's te zien krijgen van oude mannen op een longboard. Maar, gedrag veranderen is extreem moeilijk beseft Chris Van Hoof. "Het draait allemaal om motivatie: make people care."Onze eigen verantwoordelijkheid Revolutionair omdat de digitalisering van gezondheidszorg een verschuiving inhoudt van de manier waarop we als individu met gezondheid omgaan. Ignaas Devisch, medisch filosoof en ethicus: "We gaan van de plicht om voor onszelf te zorgen naar de mogelijkheid. Maar dit uitnodigend karakter ("ja, u kan iets aan uw gezondheid doen") heeft een keerzijde: wie niet op de uitnodiging ingaat, krijgt het verwijt niet verantwoordelijk te zijn." Van die andere kant van de medaille, zijn we ons te weinig bewust, vindt Devisch. En welke gevolgen heeft deze keerzijde op termijn, bijvoorbeeld voor onze sociale zekerheid? Zal wie zich niet goed 'gedraagt', hier dan geen recht meer op hebben?Devisch stelt zich ook de vraag wat we nu precies (moeten) overlaten aan de technologie. "Technologie is niet neutraal, zij wordt gestuurd door mensen. Maar wie bepaalt of technisch gestuurde keuzes goed of slecht zijn?" Met het gebruik van apps verschuift de medische autoriteit bijvoorbeeld van artsen naar app-ontwikkelaars, en met deze autoriteit mogelijk ook de gemeenschappelijke doelstelling in de arts-patiëntrelatie. "In plaats daarvan dreigt een commerciële denkwijze over te nemen, waarin onze persoonlijke data niet meer van ons zijn en verzekeringsinstellingen hierop inspelen. Daardoor zouden we terechtkomen in een gezondheidsmarkt eerder dan een gezondheidszorgsysteem."