...

Huisartsen en specialisten hadden tot 26 februari de tijd om zich al dan niet akkoord te verklaren met de conventie 2015. Het Riziv maakte maandag de eerste toetredingsresultaten bekend aan de medicomut. De volledige cijfers zijn vandaag bekend gemaakt."Noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van 2013-2014 zijn er echter niet", zegt Reinier Hueting, huisarts en voorzitter van ASGB en het Kartel. "De grote meerderheid van de artsen onderschrijft de honoraria en de bepalingen van het akkoord." Het gaat om bijna negen op de tien huisartsen en acht op de tien specialisten.In totaal telt België nu 39.419 dokters die geconventioneerd zijn, of bijna 84%.Verwaarloosbaar "Het aantal geconventioneerde huisartsen en specialisten is lichtjes toegenomen, maar die stijging is eigenlijk verwaarloosbaar" zegt Luc De Clercq, reumatoloog en voorzitter bvas Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. De toetredingspercentages liggen het hoogst bij de Vlaamse huisartsen (91,81%) en het laagst bij de Brusselse specialisten (19,62%). Anders dan in 2013-2014 staat geriatrie als meest toetredingswillige specialisatie bovenaan de lijst, in plaats van de spoedartsen. Zij komen op plaats 2, gevolgd door de klinisch biologen, oncologen en interne geneeskunde.Geen trendbreuk "Ook wat de deconventiegraad betreft, is er geen trendbreuk merkbaar", vult De Clercq aan. Zo werd het nieuwe akkoord afgewezen door 2.092 huisartsen (11,41%) en 5.514 specialisten (19,22%): een totaalpercentage van 16,17% artsen. Ter herinnering: het vorige akkoord, dat voor de periode 2013-2014 liep, werd door 2.202 (12,13%) huisartsen en 5.532 (20,04%) specialisten afgewezen. Kijk je voor 2015 louter naar de geaccrediteerden in heel het land, dan liggen de deconventiecijfers iets hoger: 21,12%.Opvallende uitschieters "Wat opvalt is dat net zoals in 2013-2014 dermatologie, plastische heelkunde en oftalmologie als meest gedeconventioneerde specialismen uit de bus komen" zegt De Clercq nog. Respectievelijk weigerden 67,96% dermatologen, 59,29% plastisch chirurgen en 57,94% oogartsen het akkoord.Een volledig overzicht van de telling van de toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 vindt u op de website van het riziv.Dit artikel werd geüpdatet op 6 maart 2015.