...

Even recapituleren: paracetamol, het eerstekeusgeneesmiddel van pijn en daardoor ook het best verkochte OTC-middel in de apotheek, is een relatief oude, maar doeltreffende molecule. De patiënt kan het ook zonder voorschrift onder bepaalde verpakkingsvoorwaarden bij zijn apotheker aankopen. Bepaalde fabrikanten hebben echter ook, via de klassieke weg, terugbetaling gevraagd van 'hun' paracetamol en ze hebben die ook gekregen.Het verhaal wordt complexer als blijkt dat sommige chronische patiënten zoveel paracetamol moeten innemen dat dit hun geneesmiddelenkosten serieus de hoogte injaagt. De overheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen om dat kostenplaatje te drukken. Die maatregelen gelden alleen voor chronische patiënten die paracemolafhankelijk zijn. Zij kunnen de terugbetaling alleen maar krijgen met een voorschrift.Terugbetaling: drie manierenEen eerste manier om terugbetaling te krijgen, is het voorschrift van een magistrale bereiding paracetamol (en eventueel associaties) voor de behandeling van chronische pijn. Administratieve opdracht voor de arts: een gemotiveerd verslag met diagnose gericht aan de adviserend geneesheer. De machtiging blijft een jaar geldig, eventueel verlengbaar met nog eens maximaal een jaar.Een tweede manier om terugbetaling te krijgen, geldt voor paracetamol (mono), maar ook voor paracetamol plus codeïne. Het gaat om vastgelegde verpakkingen met vaste vormen voor oraal gebruik. Wie op de site van het bcfi kijkt, ziet het tekentje van chronisch patiënt (chr) bij de molecule staan. In dat geval krijgt de patiënt een terugbetaling van 20 procent van de publieksprijs. Voorwaarden: de patiënt moet langer dan drie maanden pijn ondervinden, moet gedurende die tijd in behandeling zijn en moet aan een chronische aandoening lijden. Administratieve opdracht voor de arts: een kennisgevingsdocument moet overgemaakt worden aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling en het medisch verslag van de chronische pijn moet ter beschikking van de adviserend geneesheer worden gehouden. De machtiging is een jaar geldig, verlengbaar met maximaal nog eens 12 maanden.Een derde manier is sinds vorig jaar in voege. Het zijn specialiteiten op basis van paracetamol volgens de categorie Bf in hoofdstuk IV. Hierbij moet de chronische patiënt al zes maanden in curatieve behandeling zijn voor een ziektebeeld van maligne chronische pijn. Administratieve opdracht voor de geneesheer: hij moet het specifieke aanvraagformulier voor de adviserend geneesheer invullen waarin het chronische pijnverhaal wordt beschreven. De maximale terugbetaalde dagdosering is in dit geval meer dan in het vorige verhaal want de patiënt kan tot 3 gram per dag terugbetaald worden. De machtiging is goed voor 12 maanden, maar kan verlengd worden met maximaal nog eens 60 maanden.Wat de patiënt zelf nog moet betalen, wordt wel in aanmerking genomen voor de maximumfactuur.Deze procedure is complex, maar kan niet anders, zo oordeelt de overheid. "Als we die zouden vereenvoudigen, dan zouden heel wat patiënten die bijvoorbeeld paracetamol in associatie met een andere molecule moeten nemen, in de kou komen te staan", klinkt het.Désirée De Poot