...

Het betreffende wetsvoorstel diende De Clercq al in tijdens de vorige zittingsperiode van het parlement, samen met partijgenoten Maggie De Block en Carina Van Cauter. Het voorstel kwam te vervallen door de ontbinding van dat parlement vorig jaar, maar is nu weer meer dan ooit actueel naar aanleiding van ons tragische verhaal over dokter Peeters. Deze arts met pseudoniem maakt aan de lijve mee wat het is om zwaar ziek te zijn als zelfstandige en toch verplicht te worden om je sociale bijdragen te blijven betalen. Hij wordt als het ware aan zijn lot overgelaten. Het geval doet denken aan dat van de betreurde dokter Kenens die moest werken tot op zijn sterfbed om zijn familie te onderhouden. Oplossing Welke oplossing ziet Mathias De Clercq voor het probleem? Simpel: "Wie niet kan werken omwille van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit moet geen sociale bijdragen betalen voor de maand(en) dat hij arbeidsongeschikt of invalide is", stelt hij voor. In principe geldt in onze sociale zekerheid de regel dat wie ziek is of invalide, geen sociale bijdrage moet betalen. Ook zelfstandigen moeten daarop kunnen terugvallen als ze hun activiteit zien stopgezet wegens ziekte.Maar daar schuilt nu net een addertje onder het gras. Omdat de sociale bijdragen per kwartaal worden betaald, moet de zelfstandige die ziek wordt in het begin van een kwartaal, toch voor die hele periode betalen. Idem dito voor hij die zijn werk na ziekte opnieuw hervat op het einde van het kwartaal.Een mensualisering van de sociale bijdragen zou dichter aansluiten bij het principe dat wie niet kan werken in die periode, geen sociale bijdragen moet betalen. Het is immers logischer om bijdragen te berekenen a rato van de maanden van het kwartaal dat men effectief gewerkt heeft.Intussen raakte ook bekend dat de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) zich volop achter de mensualisering schaart. SVH'er Rufij Baeke, overigens ook een van de eerste leden van het comité Kenens, gaat er voluit voor.