...

Dat schrijf minister van volksgezondheid en sociale zaken Maggie De Block (Open VLD) in een brief die de huisartsen eind april ontvingen. Daarin legt ze de doelstellingen uit van 'Mijngezondheid', het online gezondheidsportaal, -'de personal health viewer'- dat het kabinet begin mei lanceert. Die site moet uitgroeien tot een centrale toegangspoort voor gezondheidsgegevens. Ze laat burgers toe snel en eenvoudig door te klikken naar de informatie die op diverse platformen beschikbaar is.Onder meer stelt de omzendbrief ook dat 'Mijngezondheid' stelselmatig zal worden uitgebreid met nieuwe doorklikmogelijkheden en functionaliteiten. Volgens de FOD zijn er momenteel al heel wat medische gegevens, ziekenhuisrapporten enz. beschikbaar. Op termijn moeten mensen kunnen doorklikken naar het digitaal platform van zijn/haar ziekenhuis. Verder zou ook informatie over geneesmiddelen, vaccinatiegegevens, bevolkingsonderzoeken enz. beschikbaar komen. Die beschikbaarheid valt uiteraard wel onder de verantwoordelijkheid van de 'externe bron' en de betrokken zorgverleners staan in voor de kwaliteit van de gegevens. Het spreekt ook vanzelf dat niet iedereen hetzelfde te zien krijgt. Wat men ziet staat in functie van de technische mogelijkheden van de 'externe bron' en van het beleid dat het desbetreffende ziekenhuis voert. Het kabinet benadrukt dat de huisarts bij dit alles een centrale rol speelt. In de eerste plaats omdat Mijngezondheid de digitale drempel verlaagt om door te klikken naar de Sumher, de samenvatting van het medisch dossier bij de huisarts. "Dit is een belangrijke hefboom om de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar gezondheid te verhogen," zo luidt het in het schrijven. Daarnaast stelt de brief dat de huisarts "als spilfiguur in de zorg" voor een patiënt een belangrijke rol vervult bij de toegang tot ziekenhuisgegevens. "Samen met de patiënt kan hij de ziekenhuisgegevens, voor zover beschikbaar, overlopen," besluit het schrijven van minister De Block.