...

Het Neutrale Syndicaat van Zelfstandigen voerde een enquête uit bij 588 beoefenaars van zorgberoepen. Daaruit blijkt dat 8% van de patiënten na een afspraak niet komen opdagen, zonder meer.Dat cijfer ligt hoger dan twee jaar geleden, toen het nog 'maar' 5 procent was. Gemiddeld lopen de zorgverleners volgens het NSZ wekelijks daardoor tussen de 100 en 250 euro mis. Steeds meer artsen, tandartsen en kinesitherapeuten rekenen ook een 'verzuimvergoeding' aan, zeker als dezelfde persoon verschillende keren verstek laat gaan.Wettelijke regelingNegen op de tien van deze zorgverleners vragen een duidelijke wettelijke regeling voor een dergelijke 'schadevergoeding'. De deontologische code is veel te vaag, vinden ze.Maar minister De Block reageert dat ze dat niet ziet zitten. "Het gaat over elementaire beleefdheid," oordeelt ze. "Als er sprake is van een gebrek aan respect, moet je mensen daar inderdaad op kunnen en durven wijzen."Dat NSZ de aandacht op het probleem vestigt, vindt ze een goede zaak. "Maar je kan niet alles vastleggen in regels en wetten. Dat is niet mogelijk en niet wenselijk."Respect binnen relatieDe Open VLD-minister wijst ook op de enorme administratie die dat, onder meer voor de zorgveleners, teweeg zal brengen: "Hoe ga je alles controleren? Wat als de patiënt niet akkoord gaat met de schadeloosstelling? Wie bemiddelt er?"En mogen patiënten ook een schadevergoeding vragen wanneer ze op tijd zijn voor de afspraak maar de zorgverlener hen twee uur in de wachtkamer laat zitten, vraagt Maggie De Block zich af."Patiënten en zorgverleners moeten respect tonen voor elkaar. Dat houdt ook in dat ze duidelijk en tijdig met elkaar communiceren als een afspraak in het gedrang komt. Als blijkt dat het respect ontbreekt, dan kan elk van beide partijen de arts-patiëntrelatie stopzetten." Lees ook in de Artsenkrant van 21 juni: Verzuimvergoeding tegen hardnekkige spijbelaars