...

De ministerraad keurde gisteren het KB goed dat het contingent voor artsen in 2022 vastlegt. Het federale contingent bedraagt 1.320 artsen. De Vlaamse overheid mag 792 Riziv-nummer uitdelen, en de Franstalige gemeenschap 528. De procentuele verhouding is op de kop af 60-40.De Raad van State moet nu advies uitbrengen over dit KB. In een persmededeling van het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block (Open-VLD), luidt het verder dat de regering aan de Franstalige Gemeenschap vraagt om snel een decreet goed te keuren dat een toelatingsexamen invoert vóór het eerste jaar geneeskunde.Advies PlanningscommissieDe minister verklaart dat ze het advies van de Planningscommissie heeft gevolgd. Maar dat is wel "licht bijgestuurd". "Het aantal in Vlaanderen ligt iets hoger dan vooropgesteld door de Planningscommissie omdat de commissie zelf aangaf dat bepaalde tekorten dreigen", zo luidt het. "Voor Wallonië ligt het aantal dan weer lager omdat in de Franstalige Gemeenschap de voorbije jaren en de komende jaren een overtal aan artsen zal afstuderen." Het oorspronkelijke advies van de Planningscommissie bracht de verhouding tussen het Vlaamse en het Franstalige contingent op 56,5% tegen 43,5%. Dat leidde tot groot ongenoegen in Vlaanderen, waar het gevoelen heerste dat de partij die al die jaren het spel niet correct had gespeeld daarvoor uiteindelijk werd beloond.Volgens het VRT-Journaal van donderdagmiddag (15/9) heeft minister De Block intussen een akkoord met minister Jean-Claude Marcourt, die in de Franstalige Gemeenschap bevoegd is voor hoger onderwijs, om ook in het zuiden van het land een toelatingsexamen voor artsen en tandartsen in te voeren. Marcourt reageerde verbaasd over het akkoord in de federale regering om de 60/40-verhouding te handhaven. Voor hem is duidelijk het advies van de Planningscommissie niet gevolgd. Het bereikte akkoord is volgens hem politiek gemotiveerd, en berust niet op de werkelijke behoefte aan artsen. De PS-minister blijft persoonlijk ook gekant tegen een toelatingsexamen. Een vergelijkende proef zoals hij die dit jaar georganiseerd had na het eerste jaar, blijft hij een betere oplossing vinden. "Een toelatingsexamen biedt de federale regering de mogelijkheid om de quota naar eigen goeddunken te manipuleren", verklaart hij aan de RTBF.De Raad van State verklaarde het vergelijkend examen ongeldig omdat het federale contingent onvoldoende was onderbouwd, vertelde hij tijdens hetzelfde interview.Federaal vice-minister Didier Reynders (MR) verklaarde dan weer aan de Franstalige openbare omroep dat, na een lastige discussie, een correctie (op de cijfers van de Planningscommissie) onvermijdelijk bleek. Al die jaren heeft de Federatie Brussel-Wallonië immers verzuimd om iets te doen, stelt hij.En aan Vlaamse kant wordt natuurlijk opgelucht gereageerd op het herstel van de 60/40-verdeling. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel claimt de overwinning voor haar partij: "Onder onze impuls zet deze regering ook hier de puntjes op de i." Door dit akkoord ligt de bal nu bij Marcourt: "We leggen de verantwoordelijkheid voor de hele impasse voor de Franstalige studenten geneeskunde zo waar ze hoort te liggen: bij de Franse Gemeenschapsregering. Het is nu aan Marcourt om de eerste stap te zetten en dit ingangsexamen in te voeren. Pas dan nemen we een beslissing om dit dossier na meer dan 18 jaar eindelijk voor eens en altijd op te lossen", besluit Van Peel.