...

Volgens de evaluatie levert ongeveer de helft van de apps in de projecten gezondheidseconomische voordelen op. Het gebruik van apps verminderde het aantal ongeplande consultaties, opnamedagen in het ziekenhuis, en complicaties. De apps verminderden ook het aantal spoedsituaties en leidden tot beter medicatiegebruik.De evaluatie liep over zes maanden en die periode is te kort om deze voordelen klinisch onomstotelijk aan te tonen. Maar wel leverden de projecten voldoende ervaring op om de feitelijke introductie van de apps in de gezondheidszorg nu gepast te begeleiden.Brede aanpakEen belangrijk voordeel van de apps is in ieder geval dat ze de betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling vergroten. De patiënt voelt zich beter gesteund. Apps bieden de patiënt én de zorgverlener een groter comfort in de zorg.Apps moeten daarvoor uiteraard wel gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Zorgverleners hebben overigens twee proefprojecten op hold hebben gezet wegens mogelijke risico's voor de patiënt. Dat bewijst hoe cruciaal de betrokkenheid van de zorgverleners voor het succesvol gebruik van technologie is.De beste projecten waren trouwens die die het breedst gedragen werden: door patiënten, zorgverleners, het management van de organisatie en de industriële partner."Een app alleen maakt het verschil niet", aldus minister De Block. "Het gebruik ervan moet passen in een brede zorgaanpak."Validatie en terugbetalingMet dit soort lessen wil minister De Block (Open VLD) nu een regelgevend kader uitwerken. Zoals we al eerder schreven worden de apps op basis van drie criteria ondergebracht in een validatiepiramide. De basis wordt gevormd door apps die veilig zijn, ook wat privacy betreft. Apps die daarbovenop ook goed communiceren met andere e-healthtoepassingen komen een trapje hoger terecht. Apps die ten slotte nog bewijzen dat ze daarbij gezondheidseconomische winst opleveren komen in de top.Een vzw waarin de overheid, de zorgverleners en de industrie samenzitten moet over deze validatie waken. Voor de apps in de top werkt deze regering nog een financiering op maat uit, belooft de minister van gezondheidszorg.