...

Momenteel is België toonaangevend op het vlak van het geneesmiddelenonderzoek. Via een aantal gerichte maatregelen wil minister De Block dat ook zo houden. Ze hoopt onze positie nog te versterken en investeringen te blijven aantrekken. "Via klinische proeven krijgen patiënten kosteloos toegang tot de nieuwste behandelingen," aldus de minister in een persmededeling. Vorige vrijdag keurde de ministerraad hierover een wetsontwerp goed. Dat houdt in dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het unieke contactpunt wordt voor farmaceutische bedrijven die een klinische proef willen opstarten. Daarnaast richt De Block binnen de FOD Volksgezondheid een 'Ethisch College' op dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en selectie van de ethische comités die studie-aanvragen evalueren. Dat college waakt ook over het naleven van de procedures. Deze harmonisatie en een verhoogd professionalisme maken de beoordelingen coherenter, dat komt de veiligheid en het welzijn van de patiënten ten goede.Niet onbelangrijk is dat de beoordelingstermijnen voor studie-aanvragen in lijn worden gebracht met de EU-verordening terzake. Tegelijk behoudt ons land de kortere termijnen voor fase 1-studies. Voorts stelt De Block vast dat de expertise op het vlak van klinische proeven momenteel verspreid zit over 24 erkende ethische comités. De bundeling in een kleiner aantal comités zal de expertise van deze comités doen toenemen, redeneert ze.En tot slot last de minister in 2017 een testfase in. Daarbij wordt de aangepaste regelgeving aan de hand van enkele concrete dossiers uitgetest. Lidstaten dienen de nieuwe Europese verordening tegen oktober 2018 in hun nationale regelgeving te implementeren. "Op die manier kan ons land het proces optimaliseren voor dit definitief het geval moet zijn", besluit De Block.