...

Minister De Block antwoordde op vragen van de Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en Caroline Cassart-Mailleux (MR). Beiden informeerden naar de resultaten van de Interministeriële Conferentie van 30 maart, waar de beperking op de instroom van geneeskundestudenten - een toegangsexamen of 'filter' - op de agenda zou staan.Nog geen duidelijkheidMaggie De Block bevestigde dat zij op die IMC aanwezig was, maar dat de gemeenschapsministers van Onderwijs daar niet komen: "Ik had (...) graag een discussie gehad. Het is echter moeilijk een discussie te beginnen, wanneer de betrokken actoren er niet zijn."De Block stipt aan dat ze van de Vlaamse onderwijsminister ook aanpassingen verwacht "om een adequate toelatingsproef te organiseren". Maar het schoentje knijpt natuurlijk vooral aan Franstalige zijde, waar - zo constateert Maggie De Block - er "nog geen uitspraak [is] gebeurd over de vorm die de filter zal aannemen."Studenten opgeofferdDe minister zegt ongeduldig te zijn. Het is mei, een oplossing moet dringend op de sporen worden gezet. "Elk heeft in het dossier zijn verantwoordelijkheid. Ik heb de lissage toegestaan voor het contingent studenten dat nu afstudeert. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik dat volgend jaar niet meer zal doen."De lissage houdt in dat een voorafname wordt gedaan op het aantal toekomstig toe te kennen Riziv-nummers. Dat stopt evenwel wanneer er geen Riziv-nummers meer zijn, waarschuwt De Block. En even later in de discussie: "Dat betekent gewoon dat een heel jaar studenten wordt opgeofferd voor iemand die ideologisch de stap niet zou kunnen zetten om een toegangsproef te organiseren."N-VA-vertegenwoordigster Van Peel beaamt dat de verantwoordelijkheid voor de situatie niet bij de federale minister ligt. Maar ze stelt een politieke hardnekkigheid aan de andere kant van de taalgrens vast: "Ik kan daar eigenlijk maar een ding in lezen, namelijk dat men echt blijft hopen dat u op het laatste moment zult toegeven. Ik hoop bij deze dat ik dat niet zal meemaken; ik heb u dat nog eens heel duidelijk horen zeggen."Caroline Cassart-Mailleux informeerde in deze context ook nog eens naar het 'dynamische kadaster'. Dat moet de beroepsactiviteit en de dichtheid van artsen in kaart brengen - en de te verwachten evolutie van de work force als antwoord op de toekomstige behoeften. Maggie De Block verzekert dat dit kadaster de timing volgt en het er midden van dit jaar zal zijn.