...

Dat zei minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) begin maart op het nationaal colloquium van de Psychologencommissie. Ze stond stil bij haar hervormingsplannen in de geestelijke gezondheidszorg. Qua adviesorganen rationaliseert en vereenvoudigt de liberale excellentie. De enige overblijvende commissie, de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen, zal de minister adviseren over thema's in verband met klinische psychologie, klinische orthopedagogiek en psychotherapie. De Block: "In deze raad zullen klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychiaters zetelen. Rond bepaalde thema's kunnen ook werkgroepen met externe experten worden opgericht."Aparte disciplineEerder al schreven we (AK nr. 2437) dat de minister de toekomst van de psychotherapie helemaal anders ziet dan haar voorgangster Laurette Onkelinx. Voor de PS-coryfee was psychotherapie een aparte discipline buiten de wet op de gezondheidsberoepen. De Block: "Dit bood echter geen garanties op kwaliteit en veiligheid. Door nu psychotherapie enkel te laten uitoefenen door masters met een medisch-wetenschappelijke achtergrond is dit wel het geval." Vanaf 1 september is de klinisch psychologie dus een erkend, autonoom gezondheidszorgberoep voorbehouden aan psychiaters, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Het vak valt dan binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Bij incidenten of misbruiken kunnen de provinciale geneeskundige commissies het visum van de beroepsbeoefenaar intrekken. Dat was met de wet van Onkelinx niet het geval. De Block creëert ook een wettelijk kader voor ondersteunende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. "Zij zullen op voorschrift van psychiaters, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen bepaalde taken kunnen uitvoeren en zullen onder hun supervisie bepaalde handelingen mogen verrichten, " zegt de minister.Op het nationaal colloquium besloot de minister met erop te wijzen dat "de rol van de klinisch psycholoog de komende jaren aan belang zal winnen. Zowel preventief als curatief. Daarom zet ik in de toekomst verder in op een hervorming. Zodat we de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg kunnen bieden op het juiste moment en op de juiste plaats."