...

De werkgroep was samengesteld uit experts van FOD Volksgezondheid, het Riziv, het Fagg en het eHealth-platform. Bij de projecten gaat het dikwijls om samenwerking tussen verschillende partners: ziekenfondsen, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, huisartsenkringen,...Veruit de meeste geselecteerde projecten situeren zich in een van de vijf vooropgestelde zorgdomeinen: Drie projecten omvatten een combinatie van verschillende van deze zorgdomeinen. Ten slotte werden nog drie projecten goedgekeurd binnen andere zorgdomeinen: oncologie, slaapapneu en COPD.De projecten zijn een toepassing van verschillende onderdelen van mHealth: zelfmanagement, teleconsultaties en telemonitoring - tot het gebruik van wearables. Ze worden na een half jaar geëvalueerd.De criteria waarop ze beoordeeld worden omvatten de garanties op het vlak van privacy en de beveiliging van data, de compatibiliteit van apps en medical devices met andere e-gezondheidsdiensten, het bezit van een Europees CE-label, en de wetenschappelijke evidence voor de gebruikte toepassingen.