...

De minister verdedigt zich tegen de kritiek van AADM dat ze de 'profielen' die artsen als feedback over hun voorschrijfgedrag krijgen, gebruikt om de huisartsen in een slecht daglicht te stellen.Volgens de minister is de feedback bedoelt om de artsen te helpen, niet om hen van iets te beschuldigen. De feedback kadert in een bredere aanpak. De profielen zijn maar een van de instrumenten om de zorg te verbeteren.De overheid ondersteunt ook de ontwikkeling van richtlijnen, bijvoorbeeld over de aanpak van problemen met de slaap en met stress, de behandeling van depressie, enzovoort. Dat is dan een opdracht voor wetenschappelijke verenigingen zoals Domus Medica.De overheid werkt een plan uit rond de evidence-based practice en zet in op interdisciplinaire navorming.Die zaken vullen de feedback die de artsen krijgen voortaan ook aan, samen met verifieerbare indicatoren en mogelijkheden voor benchmarking."Goede zorg en doelmatig, correct voorschrijfgedrag gaan hand in hand", stelt de minister. Overbodige aanvragen voor beeldvorming, niet-geïndiceerde antibiotica, langdurig gebruik van slaapmiddelen veroorzaken niet alleen extra kosten, maar zijn ook nadelig voor de patiënt.Als antwoord op de kritiek van AADM preciseert de minister nog dathet akkoord artsen-ziekenfondsen, waar AADM ook bij betrokken is, afspraken bevat over de manier waarop de feedback verloopt, en tevens de wijze waarop de accreditering hervormd zal worden;de vraag naar terugbetaalde psychologische eerstelijnszorg al jaren oud is maar nu tenminste de eerste stap is gezet.