...

Conventies met een aparte regeling voor honoraria en supplementen bovenop de honoraria komen er alleen bij uitzonderlijke aandoeningen. Dat verklaarde het kabinet van minister van Volksgezondheid naar aanleiding van het overleg met de plastisch chirurgen. Nieuwe nomenclatuurnummersVoor de zomer werd tussen artsen en ziekenfondsen een akkoord bereikt dat een betere terugbetaling regelde voor de borstreconstructie maar tegelijk de beperkingen oplegde inzake de supplementen die aan patiënten konden worden aangerekend.Om de artsen toegang te geven tot de beter terugbetaalde prestaties (maar met de daaraan vastgekoppelde beperkingen), moest het ziekenhuis de nieuwe regeling eerst ondertekenen. Vorige week bleek dat na bijna drie maanden nog geen enkel ziekenhuis tot de conventie was toegetreden.UltimatumDe plastisch chirurgen bleken in de ziekenhuizen dwars te liggen. De RBSPS - de vereniging van plastisch chirurgen - erkende de geldigheid van het akkoord niet. Ze kloegen onder meer aan dat deze conventie aan de plastisch chirurgen voor de ingreep voorwaarden en beperkingen oplegde die voor geen enkele andere specialist of interventie van toepassing zijn.Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, was not amused, en dreigde ermee maatregelen te zullen opleggen als voor eind oktober niet voldoende ziekenhuizen de conventie hebben getekend.Bijzondere omstandighedenOndertussen vond overleg met de plastisch chirurgen plaats op het kabinet van de minister. Het kabinet stuurde een mededeling rond dat deze artsen zich niet meer zouden verzetten tegen ondertekening van het akkoord. De RBSPS bevestigde dat aan Belga.De minister heeft de plastische chirurgen verzekerd dat de specifieke overeenkomst er alleen gekomen was wegens het bijzondere karakter van de ingreep. Dit soort regelingen zouden dus uitzonderlijk blijven.Verdere verduidelijkingenDe minister verduidelijkte ook dat de bepaling dat minstens 40% van de patiënten die een borstreconstructie ondergaan, in een kamer voor twee of meer personen moeten behandeld worden (waar geen supplementen mogen worden gevraagd), van toepassing is op alle ziekenhuizen samen en niet per ziekenhuis geldt.Er is ook afgesproken dat er na één jaar een evaluatie van de overeenkomst plaatsvindt waar vertegenwoordigers van de BRSPS zullen bij betrokken zijn. De minister zal ten slotte aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen vragen de mogelijkheden voor noodzakelijke operatieve hulp te verbeteren.GarantiesRBSPS-voorzitter Gaëtan Willemart verklaarde aan Belga dat het gaat om "een evenwichtig akkoord, dat rekening houdt met de patiënten maar tegelijkertijd de chirurgen voldoende garanties biedt om in de beste omstandigheden te kunnen werken". Willemart benadrukt verder dat de plastisch chirurgen nu autonoom kunnen beslissen of ze de conventie ondertekenen en dat de RBSPS daarvoor "geen bezwaren meer ziet".Minister De Block verklaarde nog dat ze wil dat het Riziv ook andere reconstructieve verstrekkingen met een therapeutisch doel onderzoekt.Zorgnet-Icuro verklaart verheugd te zijn dat er voor de ziekenhuizen nu geen obstakel meer bestaat om deze conventie, waar het altijd al voorstander van was, te ondertekenen.Tot nu toe heeft nog maar een ziekenhuis evenwel de conventie ondertekend - dat is het UZ Leuven. Dat gebeurde op 17 oktober - een dag voordat de minister de gunstige afloop van het overleg bekendmaakte.