...

Een van de topics van het "grootste gezondheidszorgdebat van het land" was de abortuswet. Die bestaat dit jaar 28 jaar. In een interview met Artsenkrant pleitte gynaecologe dr. Anne Verougstraete (VUB Dilemma) ervoor om het debat over de abortuswet te heropenen: "Er is vandaag nog altijd reden tot vieren dat de wet er in 1990 na 17 jaar strijd uiteindelijk gekomen is [...] Maar de abortuskwestie lijkt voor velen een gestreden strijd, terwijl het nu tijd is deze wet te onderwerpen aan een grondige evaluatie."Op het symposium Medische Wereld kwam ze haar boodschap herhalen. Om dat debat te kunnen voeren op een niet-emotionele manier, zijn er goede statistieken nodig, zegt ze. Alleen dateren de laatst beschikbare cijfers over abortus en andere trends al van 2011. "Er worden wel cijfers bijgehouden, maar deze moeten eerst gevalideerd worden door de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsonderbreking", lichte Maggie De Block (Open VLD) toe. Die ondervond moeilijkheden om de geschikte personen te vinden. Vandaag is de commissie samengesteld uit voor- en tegenstanders van abortus, rekening houdend met taalkaders enzovoort. Maar binnen het veld is er vraag om van de commissie een meer wetenschappelijk onderzoeksorgaan te maken, bestaande uit deskundigen met statistische ervaring, en zo te evolueren naar een orgaan als het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE, publiceert jaarrapporten met de meest belangrijke trends in geboorte en bevalling, nvdr)."De Kamer heeft nu een dubbele lijst van kandidaten goedgekeurd, en binnenkort stapt De Block naar de ministerraad met een KB, liet ze weten. "Er zullen dan ineens cijfers beschikbaar zijn over een periode van zes jaar." MeningsverschillenZe herhaalde daarnaast dat de regering initiatieven om de abortuswet aan te passen aan het parlement overlaat. Daar circuleren er momenteel een zestal wetsvoorstellen, zo telde De Block. "Er zijn nogal wat meningsverschillen."Op het voorstel van sp.a om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 20 weken, stemde zo'n tweederde van de aanwezige deelnemers voor. Moderator Guy Tegenbos vroeg Yoleen Van Camp, ondervoorzitter commissie Volksgezondheid in de Kamer, naar het standpunt van N-VA in verband met het uit de strafwet halen van abortus, en de uitbreiding van de uitvoeringstermijn. Tot op heden had de partij altijd verklaard eerst de tijd te willen nemen om de wet grondig te evalueren."Wij kunnen de vraag om abortus uit het strafrecht te halen zeker steunen", zei Van Camp. "Al denk ik dat dit een dossier is waarbij parlementsleden, niet alleen bij N-VA maar over de partijgrenzen heen, voor zichzelf moeten uitmaken wat hun standpunt is." N-VA zal geen belemmerende factor vormen als dit nog voor 2019 in de commissie voorligt ter bespreking, verklaarde ze nog.