...

De details wil de minister nog niet geven - eerst moet de begroting van het Riziv volgende week de ministerraad passeren. Wel zou de beleidscel het budget voor de gezondheidszorg met de verschillende partners hebben besproken.De farmasector moet de besparingen dragen. Dat is eigenlijk ook logisch. Het was het geneesmiddelenbudget dat geheel verantwoordelijk was voor de overschrijding van de gezondheidszorgbegroting. De minister heeft de maatregelen met de sector uitgewerkt.De minister belooft verder een verlaging van de patiëntenfactuur met 65 miljoen euro. Burgers zouden in de apotheek wat minder zelf moeten bijdragen voor voorgeschreven geneesmiddelen.De begroting is sluitend, stelt de minister. Er worden geen schulden doorgeschoven naar volgende jaren. Zorgverleners en ziekenfondsen krijgen een duidelijk kader om straks tariefakkoorden af te sluiten.Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken: ""Ik denk dat dit een mooi voorstel is: binnen een erg lastige budgettaire context kunnen we de zorgfactuur voor de patiënt met maar liefst 65 miljoen euro per jaar verlichten. Zorgverleners krijgen ook de indexering waar ze recht op hebben en de rekening van de overheid klopt."