...

Artsenkrant start met een nieuwe reeks, 'De Bf-oorlog'. Uw getuigenissen zijn zeer welkom.Je kan tegenwoordig geen drie artsen samenbrengen, of binnen het kwartier gaat het over de huidige Bf-oorlog. Aan verhalen geen tekort:- over de adviseur die zelf voorstelt: schrijf corticoïden voor, de patiënt hoeft ze niet in te nemen, maar dan kan hij die bisfosfonaten wél krijgen;- over de adviseur die zodanig gefixeerd is op de 'bijlage B' van de cholinesteraseremmers, dat hij ze ook vraagt voor dopamine-agonisten;- over brieven van de adviseur, die tegelijk zegt dat de terugbetaling geweigerd is, terwijl elders staat dat hij meer informatie wenst;- over brieven van de adviseur, die het onderscheid niet maakt tussen "de aanvraag is onvolledig" en "de aanvraag is wel volledig, maar nu wens ik aanvullende informatie op te vragen";- ...Hebt u zelf straffe verhalen om dit lijstje aan te vullen? Zet uw getuigenis op mail naar . We brengen ze onder in een nieuwe reeks die binnenkort van start gaat.