...

De eerste plaats wordt in 2020 nog steeds ingenomen door de TNF-remmer adalimumab. Dat wordt niet aan een grote groep patiënten voorgeschreven, maar met 20 euro per DDD blijft de prijs hoog, ondanks de verschijning van biosimilairen op de markt en de belangrijke prijsverlagingen die daarmee gepaard gaan. SpecialistenAdalimumab wordt in 45% van de gevallen voorgeschreven door reumatologen, in 30% van de gevallen door gastrologen en in 14% van de gevallen door dermatologen.Op de tweede en derde plaats staan apixiban en rivaroxaban, twee van de vier nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) - die allemaal in de top staan.Negen middelen van de top 25 worden voorgeschreven aan kleine groepen patiënten (minder dan 10.000 personen). Typische voorbeelden hiervan zijn de immunosuppressiva, behandelingen voor hemofilie en behandelingen van HIV.Naast de middelen uit deze top 25 zijn er nog 709 andere geneesmiddelen die bij de apotheker worden terugbetaald. De top is wel goed voor een derde van de uitgaven maar slechts voor een vijfde van het totale gebruik, gerekend in 'daily defined doses' of DDD.Andere middelen worden daarentegen voorgeschreven aan grote aantallen patiënten maar wegen veel minder op het totale budget door de relatief lage kost: atorvastatine, bisoprolol, metformine en twee protonpompinhibitoren.Opvallend is dat steeds meer middelen uit de top 25 typisch door specialisten worden voorgeschreven (meer dan 50% van het totale aantal DDD). In 2020 zijn dat er 12 tegenover 4 in 2007 en maar één in 1997.GriepvaccinEen speciaal geval is dat van de anti-influenzavaccins (griepvaccins) die pas nu voor het eerst in de top 25 opduiken.Tijdens de covidcrisis werd de terugbetaling verhoogd en kwam een veel grotere groep ervoor in aanmerking (alle mensen met risicofacoren, ongeacht hun leeftijd). Zo kregen 2,1 miljoen patiënten het vaccin vergoed, tegenover 1,6 miljoen in de voorgaande jaren (+26%). De kosten voor de ziekteverzekering stegen van 10,3 naar 26,8 miljoen euro in 2020.De gegevens voor deze top 25 komen uit Farmanet - een databank voor de publiek toegankelijke apotheken. Als je de uitgaven voor geneesmiddelen in de ziekenhuizen bekijkt, zie je nog grotere extremen.Het gaat om de netto-uitgaven voor het Riziv, zonder het remgeld dat de patiënt betaalt. De terugbetalingen verricht voor artikel 81/111-contracten zijn niet in deze gegevens verrekend.Bron: Infospot Riziv