...

Over de datacollectie in het kader van de zorgtrajecten diabetes type 2 en nierinsufficiëntie is al veel inkt gevloeid. De overheid maakte veel te laat bekend welke gegevens precies geregistreerd moesten worden. Hadden we op voorhand geweten welke data we moesten bijhouden, was de registratie veel vlotter gelopen, zei Ralph Pacqueu (Domus Medica) vorig jaar al. Dat er finaal wat zou mislopen met de transmissie van de gegevens, stond in de sterren geschreven.En inderdaad, 270 huisartsen vonden vorige week een schrijven van het Riziv in de bus met het verwijt dat ze nog helemaal geen, of maar een beperkt deel van de gevraagde data hebben overgemaakt. Navraag leert dat het om een selectie gaat en dat meer dan 2.000 artsen geen data doorgaven. Minstens een deel van deze huisartsen houdt echter staande dat ze wel degelijk correct de gevraagde gegevens via hun EMD hebben ingezameld en ingebracht via het webprogramma ACHIL.De huisartsen in kwestie vermoeden dan ook dat er iets fout is gelopen bij 'de ontvanger' en storen zich eraan dat het Riziv meteen met een beschuldigende vinger in hun richting wijst. Sommigen vrezen dat ze mogelijk hun forfait van 80 euro per zorgtraject kwijtspelen, maar dat ontkent het Riziv.Opvallend is dat huisartsen die de medische gegevens manueel overmaakten, geen problemen ondervinden. Het probleem situeert zich uitsluitend bij (een aantal) artsen die vanuit hun EMD gegevens transfereerden. Ze krijgen nu tot einde maart de tijd om een vragenlijst terug te sturen: het Riziv wil weten welke stappen ze hebben genomen om de technische problemen op te lossen, hoeveel uur ze hebben besteed om de gegevens over te maken, enzovoort.Maar daar wringt het schoentje: volgens de huisartsen in kwestie leek op het moment van de transfer alles perfect in orde. "Ik was in de vaste overtuiging dat de transfer goed gelukt was, ik heb nooit een error-feedback gekregen", getuigt één van hen. Anderen beamen dat ook bij hen op het scherm alles OK was.Corillus, de producent van het toonaangevend pakket Medidoc, stelt verontruste gebruikers gerust: "Wij hebben alle procedures nauwgezet gevolgd en vermoeden dat het probleem zich eerder situeert aan de ontvangende kant. Anderzijds is het evident dat we alle stappen nagaan, om dit euvel zo snel uitgeklaard te hebben. Wij volgen dit verder op en houden u op de hoogte."De uitleg van het Riziv leest u vandaag in Artsenkrant.