...

Met ebmpracticenet krijgen zorgverleners toegang tot ebm-bronnen vanuit hun elektronisch dossiers. Met de evidence-linker kan de databank vanuit het emd worden geraadpleegd. Bij het invoeren van bijvoorbeeld een gecodeerde diagnose, het raadplegen van onderzoeksresultaten of het opmaken van een voorschrift, verschijnen automatisch koppelingen naar richtlijnen met relevante informatie.In principe worden eerst de Belgische bronnen getoond. Verder wordt ook geput uit de 'EBM-guidelines'. Dat is een internationale databank die ontwikkeld werd door het Finse Duodecim (zie ook AK 2165).Deze gesynthetiseerde richtlijnen kunt u nu al raadplegen op www.ebmpracticenet.be. De bedoeling is dat ze worden vertaald in het Nederlands en het Frans, en meteen ook aangepast aan de Belgische situatie, bijvoorbeeld voor beschikbare doseringen van medicatie.Ebmpracticenet is een consortium van verschillende Belgische richtlijnenleveranciers. Naast Domus Medica en de SociScientifique de Mecine Gale, maken ook Minerva en Farmaka er deel van uit. Ook overheidsinstellingen als de Bapcoc (antibioticabeleid), BCFI (bekend van het geneesmiddelenrepertorium), het KCE en het Riziv maken er deel vanuit, net als de FOD Volkgezondheid.In eerste instantie richt ebmpracticenet zich op de huisartsgeneeskunde. Maar de bedoeling is dat gerichte ebm-bronnen worden ontsloten naar alle gezondheidsberoepen. Daarom zijn ook de wetenschappelijke verenigingen van kinesitherapeuten en verpleegkundigen lid van het consortium.