...

USPSTF is een onafhankelijk panel van medische experten dat wetenschappelijke adviezen verleent over (preventie in de) gezondheidszorg. "De leidende autoriteit wat richtlijnen betreft in de VS", duidt Stop Darmkanker-managing director Luc Colemont, die uiteraard zeer opgetogen is over deze aanpassing. "Benieuwd hoe Europa zal reageren." De Europese Unie beveelt een bevolkingsonderzoek aan naar darmkanker voor iedereen van 50 tot en met 74 jaar."De hernieuwde USPSTF-richtlijn kan mogelijk maken dat meer dan 15 miljoen Amerikanen bijkomend gescreend worden", duidt sensibiliseringsorganisatie Colorectal Cancer Alliance in een persbericht. Volgens een schatting van de American Cancer Society zullen er in 2021 in de VS in totaal 104.270 nieuwe gevallen zijn van darmkanker, en 45.230 nieuwe gevallen van rectumkanker. In de VS hangt de organisatie van darmkankerscreening af van staat tot staat. Met de hernieuwde richtlijn plaatst USPSTF zich op dezelfde lijn als de American Cancer Society, die haar richtlijn drie jaar geleden al aanpaste naar 45 jaar. Recent volgde ook het 'American College of Gastroenterology. "In China zijn er bepaalde provincies waar gestart wordt vanaf 40 jaar", weet dr. Luc Colemont.CovidcrisisDokter Colemont: "Het is al langer bekend dat darmkanker 'jonger' wordt. De oorzaak is onbekend en wellicht erg complex en hangt van verschillende factoren af. Vanaf 45 jaar of vroeger screenen zal ongetwijfeld veel jonge levens redden, veel familiaal leed vermijden en kosten besparen voor de overheid. De nieuwe behandelingen worden alsmaar duurder. Als je die kan vermijden, is dat letterlijk en figuurlijk een gouden zaak."Hopelijk stemt de Amerikaanse beslissing Europa tot nadenken, meent de Belgische maagdarmspecialist. "Maar ik vrees dat het nog wel even zal duren vooraleer de richtlijnen hier aangepast zullen worden, gezien de covidcrisis zal dit geen prioriteit zijn."Dr. Colemont zou weliswaar graag zien dat België het goede voorbeeld geeft. Maar hij is ook realistisch. "Als je naar het afgelopen parcours kijkt... Sinds begin oktober 2013 krijgen alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek van de Vlaamse overheid. Sinds juni 2017 worden ook de 55-jarigen uitgenodigd. Op 4 juli 2018 werd bekendgemaakt dat ook de 53- en 54-jarigen nog datzelfde jaar uitgenodigd gingen worden. In 2019 kwamen daar de 51- en 52-jarigen bij en in 2020 - conform met de Europese richtlijn - de 50-jarigen. Heel snel gaat het niet... Terwijl je niet ambitieus genoeg kan zijn als je tegen darmkanker strijdt.""Wij zullen met de vzw Stop Darmkanker blijven ijveren voor dergelijke verlaging van de screeningsleeftijd. 45 moet het nieuwe 50 worden", maakt Luc Colemont zich sterk. "In Vlaanderen deed in 2019 51,1% mee aan het bevolkingsonderzoek. In Wallonië was dit amper 20%. In Brussel 12%. Er is nog veel werk aan de winkel", merkt het StopDarmkanker-boegbeeld nog op.