...

Bij vrouwen bedroeg deze stijging slechts 6%. De studie toont evenwel ook een verbeterd overlevingspercentage aan. Meer dan de helft van de patiënten was 10 jaar na de oorspronkelijke diagnose nog in leven.