...

De auteurs stellen vast dat de personen bij wie het spijsverteringsstelsel de minste bacteriën bevat, in hogere mate algemene adipositas, insulineresistentie, dyslipidemie en een inflammatoir fenotype vertonen dan personen met een aanzienlijke bacteriële flora. Obese mensen met een laag aantal bacteriën, komen mettertijd ook meer aan. De auteurs voegen eraan toe dat "een paar soorten bacteriën al volstaan om het verschil te maken tussen personen met een rijke en personen met een arme bacteriële flora". (referentie: Le Chatelier E et al. Nature. 2013;doi:10.1038/nature12506)