...

Eerder had Marcourt verklaard dat hij zo'n proef anti-democratisch vond. Maar door de inkorting van de geneeskundestudies van zeven naar zes jaar, verandert hij nu van mening.Het examen zou in de eerste helft van september worden georganiseerd, en stemt overeen met de wensen van de meeste decanen. Het omvat een luik over wetenschappelijke basiskennis (biologie, chemie, fysica, wiskunde en statistiek) en een luik dat de kritische analyse en de communicatievaardigheden van de artsen in spe evalueert.