...

Tussen 17 juli en 2 augustus liep het aantal nieuwe bevestigde gevallen van covid in het Verenigd Koninkrijk terug. In de weken voordienzag men opnieuw een stijle klim van het aantal nieuwe gevallen - wat sommigen deed vrezen dat de ziekenhuizen weer overspoeld zouden worden. Maar op 17 juli piekte de curve - en het loslaten van de maatregelen op 19 juli leidde niet onmiddellijk tot een ommekeer.Volgens experts wil dit nog niet zeggen dat er sprake is van groepsimmuniteit. "Deze terugval van het aantal gevallen is eigenlijk ongezien, omdat ze zich overal voordoet" zegt John Edmunds van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zoiets kwam totnogtoe alleen voor bij een lockdown, stipt hij aan. "Groepsimmuniteit zou op verschillende plaatsen op verschillende tijdstippen intreden."Een kleine helft van de Britten is nog niet volledig gevaccineerd. Zelfs al tel je het aantal mensen in de bevolking erbij dat door een covidinfectie immuniteit heeft opgebouwd, dan is dat waarschijnlijk nog ruim onvoldoende om groepsimmuniteit te verkrijgen tegen de veel besmettelijkere deltavariant.Edmunds denkt veeleer dat er sprake is van een combinatie van factoren. Eerst was er de scherpe stijging eind juni en de eerste helft van juli. Die is waarschijnlijk in de hand gewerkt door het EK voetbal. Mensen gingen bij elkaar of in de pubs naar matchen kijken. Die factor viel daarna weer weg. De hoogrisicocontacten in die periode waren dan weer de aanleiding voor een 'pingdemic': mensen werden via de app van de NHS verwittigd dat ze in quarantaine moesten gaan. Bedrijven merkten dat heel wat mensen niet kwamen opdagen. Gevallen van zelfisolatie kunnen de verspreiding van het virus na deze scherpe stijging in contrast weer vertraagd hebben.Verder zijn er mogelijk factoren die tegelijk meespelen. De schoolvakantie bijvoorbeeld. De scholen sloten in Engeland officieel hun deuren op 23 juli - maar na de examens bleven de leerling vaak al een weekje vroeger thuis.Het betere weer in die periode in Engeland kan ook gemaakt hebben dat mensen elkaar meer buiten zagen.Ten slotte zijn er de voorbije periode in het algemeen ook minder tests afgenomen - om uiteenlopende redenen laten de Britten zich momenteel misschien minder makkelijk testen. Al moet erop gewezen worden dat de positiviteitsratio daarbij ook is toegenomen.Het is nu vooral afwachten hoe de cijfers verder evolueren. Blijft het aantal nieuwe gevallen over het algemeen een neerwaartse trend vertonen of keert de trend juist opnieuw weer om? Wat met het aantal ziekenhuisopnamen - die zijn in de voorbije periode wel licht omhoog blijven gaan.Bron: Nature, news.