...

De dagopname leidde tot verschuivingen in de uitgaven, maar vooral tot een verdere groei. Een globaal plan en een transparantere financiering dringen zich dan ook op, vindt het Kenniscentrum.Tussen 2004 en 2010 stegen de jaarlijkse uitgaven voor de dagopnamen van 307 miljoen euro naar 400 miljoen euro. Dat komt neer op een jaarlijkse toename van 4,5%. Het aantal dagopnamen groeide in die periode met 53%. In dezelfde tijdsspanne steeg ook het budget voor klassieke opnamen met 4% per jaar, van 3,82 miljard naar 4,85 miljard euro.16 groepen interventiesDie bevindingen staan te lezen in een nieuw KCE-rapport over de financiering en de regelgeving van de dagopname. Dat kwam er op vraag van het Riziv en de grootste ziekenfondsen. Het rapport analyseert ook de evolutie van de uitgaven in verschillende settings voor 16 groepen van interventies.Voor meniscusectomie, herstel van een liesbreuk, tonsillectomie en aanverwante ingrepen, spataderchirurgie en verwijdering van osteosynthesemateriaal zag men een verschuiving van de uitgaven: de groei in de dagopname werd gecompenseerd door een daling van de ziekenhuisopnamen. Maar voor heelkunde van de ooglens, tandheelkunde, circumcisie, carpal tunnel release, totale hysteroscopische endometriumresectie en schokgolflithotripsie werd de groei in de dagopname maar zeer gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de uitgaven als gevolg van klassieke opnamen.Globaal planHet KCE zag ook verschuivingen tussen ambulante ingrepen en dagopname. Laparoscopische of echogeleide transvaginale follikelaspiratie, het plaatsen van trommelvliesbuisjes of het implanteren van een subcutaan systeem voor toediening van medicatie, bijvoorbeeld, vonden steeds meer in dagopname plaats. Enkelvoudige cataractchirurgie en sommige tandheelkundige ingrepen gebeuren daarentegen de laatste jaren steeds meer in een ambulante setting.Dagopnamen zijn vaak minder belastend voor de patiënt en goedkoper voor de maatschappij, en werden daarom vaak aangemoedigd. Maar dat gebeurde niet altijd op een even transparante manier, zodat de redenen voor sommige verschuivingen of een toename zonder verschuivingen niet altijd duidelijk zijn. Het KCE beveelt daarom aan om over te stappen op een meer forfaitaire vergoeding, afhankelijk van het aantal en de aard van de ingrepen. Wanneer een ingreep even goed en even veilig met een dagopname kan gebeuren, zou een ziekenhuisopname niet beter vergoed mogen worden.Maar voordat aan de financiering wordt gesleuteld, moet er volgens het KCE eerst een globaal plan komen. Dat moet verduidelijken in welke setting een bepaalde ingreep het best gebeurt. Een adviesraad moet een lijst van procedures en interventies opstellen waarbij op wetenschappelijk gronden dagopname aangewezen is.