...

Professor huisartsgeneeskunde Roy Remmen (UAntwerpen) behandelt samen met dokter David Reeser de relatie tussen huisartsen en chirurgen in het kader van ambulante chirurgie. Dokter Reeser verrichtte kwalitatief, beschrijvend en oriënterend onderzoek naar dagchirurgie bij huisartsen, verpleegkundigen en chirurgen. De enquête tracht antwoorden te formuleren inzake verantwoordelijkheid, communicatiedoorstroming, ethiek enz. "De achterliggende ontwikkelingen zijn duidelijk," legt prof. Remmen uit. "Het ziekenhuisbudget krimpt en acute zorg wordt meer en meer chronische zorg." De gezondheidszorg past zich aan, in een chronic care model is goede communicatie tussen zorgverstrekkers uiteraard essentieel. Remmen: "Bij ambulante chirurgie bestaat het team naast een chirurg en een anesthesist ook uit de huisarts en de wijkverpleegkundige -in de toekomst allicht een praktijkverpleegkundige." Veel is echter nog onduidelijk. Wordt het thuisteam voldoende geïnformeerd? Beschikt het over de nodige kennis en skills? Remmen: "Zeker in de steden zou het wel eens kunnen tegenvallen met de kennis van de huisarts. Doorgaans hebben ze weinig ervaring met eenvoudige wondzorg." Verpleegkundigen hebben die ervaring wel maar de variabiliteit in de zorg is enorm. "Chirurg A doet het ook anders dan chirurg B. In het algemeen is meer eenvormigheid aangewezen. Regionale of landelijke zorgtrajecten dringen zich op," vindt prof. Remmen.Uiteraard is ook het standpunt van de patiënt essentieel. Hij moet evenzeer goed geïnformeerd worden. Vraag is of hij wel altijd weet wie wat doet en wanneer. Tot slot is ook de vraag naar de verantwoordelijkheid wanneer het misloopt cruciaal.Meer info: www.baas.be