...

Onderzoekers van de universiteit van Michigan hebben de gegevens geanalyseerd van meer dan 4.900 blanke en zwarte mensen ouder dan 65 jaar die een CVA hadden doorgemaakt. De vorsers beschikten over gedetailleerde studies en resultaten van tests die het geheugen en de snelheid van denken nagingen. Bij vergelijking van de scores op de cognitieve tests die in de loop van de follow-upperiode tussen 1998 en 2012 waren uitgevoerd, voor en na het cerebrovasculaire accident, stelden de auteurs vast dat de deelnemers na het CVA veel lagere scores hadden. Het verschil kwam overeen met een hersenveroudering van ongeveer 7,9 jaar. Dat zou te wijten zijn aan ernstige hersenletsels en het uit zich vooral in stoornissen van het geheugen en van de mogelijkheid om met een normale snelheid te denken. De resultaten waren nagenoeg vergelijkbaar voor alle senioren, ongeacht hun etnische afkomst en hun huidskleur. Aan de hand van deze duidelijke resultaten benadrukken de auteurs nogmaals het belang van preventie van CVA en dus van alle risicofactoren (diabetes, cholesterol, hypertensie, alcoholconsumptie en roken) die kunnen bijdragen tot de incidentie ervan en de cognitieve achteruitgang dus kunnen versnellen.