...

In samenwerking met de VDAB werkte het UZ Gent een cursus 'medisch rekenen' uit. Via die opleiding - die online aangeboden wordt - kunnen gezondheidsmedewerkers hun rekenvaardigheid aanscherpenen. Bedoeling is om medicatiefouten door een gebrek aan rekenkennis in te perken.Binnen het UZ Gent wordt al enkele jaren aandacht besteed aan medicatiefouten. Vaak ligt een gebrek aan rekenkennis ligt aan de oorzaak van die vergissingen. "Daarom geven wij al sinds 2001 rekenlessen aan verpleegkundigen", aldus apotheker Franky Buyle. "Maar zo bereiken we natuurlijk niet iedereen."CasussenOm dat probleem te verhelpen, ontwikkelde het UZ Gent een onlinecursus 'medisch rekenen' voor artsen, verpleegkundigen, apothekers, enzovoort. "In de beginmodule leren de cursisten de basisrekenvaardigheden opnieuw aan. Daarna volgt een meer medisch getint luik, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de eenheden uit onze sector", legt Buyle uit. "De oefeningen worden gradueel moeilijker en eindigen met casussen waarin alle leerstof geïntegreerd is. Er zijn telkens drie mogelijke antwoorden op de vragen - meerkeuze - en je ziet onmiddellijk of je het juist hebt of niet."GratisMomenteel wordt de webcursus al gebruikt door personeel en studenten van het UZ Gent. Maar de opleiding is ook gratis te verkrijgen door andere ziekenhuizen en scholen. In januari 2012 lanceert het UZ Gent een sensibiliserende postercampagne.De dienst Apotheek en de dienst Vorming van het UZ Gent stonden in voor het inhoudelijke luik van de webcursus, voor het technische luik stond de VDAB in.