...

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen heeft deze week beslist dat patiënten die vóór 1 april al Spiriva® gebruikten, geen nieuw formulier nodig hebben van een pneumoloog of een huisarts erkend voor spirometrie.Voor deze patiënten volstaat het bestaand formulier dat ingevuld mag worden door de behandelende huisarts. De arts moet op het formulier aanduiden dat hij geen pneumoloog is en dat hij niet erkend is voor spirometrie. Daarnaast moet hij aanduiden dat het over een eerste aanvraag gaat ook al betreft het een verlenging. Er moet ook een kopie van het spirometrie-onderzoek toegevoegd worden.De maatregel geldt voor patiënten die tenminste in het tweede stadium van copd zitten en die vóór 1 april een behandeling waren gestart met Spiriva®. Aanvragen die dus vóór de bekendmaking waren ingediend, komen terecht in deze overgangsmaatregel. Formulieren waarop de arts had aangeduid dat het over een verlenging gaat, worden nog tot mei aanvaard op voorwaarde dat een kopie van het spirometrie-onderzoek werd toegevoegd.De overgangsmaatregel geldt tot eind september. Vanaf 1 oktober moeten ook deze patiënten terecht bij een pneumoloog of huisarts die erkend is voor spirometrie.