...

Het CTG wil in de huidige omstandigheden geen beslag leggen op de tijd van zorgverstrekkers en academici. Virtueel on-line vergaderen is, wegens de vertrouwelijkheid van de materie, niet mogelijk.De administratie van de CTG blijft voortwerken aan de dossiers, maar wat het verstrijken van de termijnen betreft wordt de tijd vanaf 13 maart stil gezet. Dat moet voorkomen dat er onbedoelde of ongewilde beslissingen volgen - die ook nadelig zijn voor de farma-industrie.Het Verzekeringscomité van 16 maart keurde een tekst goed voor een voorstel van KB daarover.De Riziv-kantoren zijn gesloten. De industrie wordt gevraagd geen aangetekende verzendingen meer te sturen, maar dossiers alleen elektronisch in te dienen. Ermee rekening houdend dat de deadlines voorlopig niet gelden.