...

Dat staat in een recent advies van de Nationale Raad. Crowdfunding om een praktijk te financieren is dus niet verboden. Maar uiteraard moeten wel de principes van de medische deontologie overwogen worden. Evenmin mag de professionele onafhankelijkheid van de arts in het gedrang komen. En de informatie verstrekt aan een groot publiek mag niet tot doel hebben patiënten te ronselen.De Orde vindt deze manier van financieren "bijzonder'. En dus is het aangewezen de concrete werkwijze uit te leggen en voor te leggen aan de provinciale raad. Deze zal dan nagaan of de arts de deontologie naleeft.In haar zitting van 5 juli kwam de Nationale Raad nog tot een ander advies. Met name dienen artsen bij de overdracht van hun praktijk in de mate van het mogelijke aan de patiënten te laten weten aan welke dokter ze hun "gegevens nuttig voor de zorgcontinuïteit" bezorgen. Dan wel of de patiënt ze rechtstreeks wenst te ontvangen. Hierbij stelt de Orde dat "elke contractuele bepaling tussen artsen die de vrije artsenkeuze door de patiënt beperkt of dit beoogt, strijdig is met de medische deontologie." Evenmin vindt de Orde het deontologisch aanvaardbaar dat een arts financiële belangen heeft bij de overdracht van gezondheidsgegevens van de patiënt.