...

In vergelijking met vorig jaar werden enkele criteria gewijzigd of toegevoegd om in aanmerking te komen voor de geïntegreerde praktijkpremie. Bij het criterium Sumehr verhoogt de drempel van 55 naar 60%. Er komt een extra barometer bij met betrekking tot nierinsufficiëntie. De NCAZ en het Verzekeringscomité beslisten tevens een bijkomend criterium in te bouwen, namelijk het Mult-eMediatt-criterium, waarvoor de verzending van een elektronisch certificaat naar de ziekenfondsen in het vierde kwartaal van 2024 vereist zal zijn. Dankzij Mult-eMediatt kunnen huisartsen het arbeidsongeschiktheidsattest van een patiënt rechtstreeks en elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds.We zetten de criteria voor u nog even op een rij:1. U moet in het tweede semester van het premiejaar minstens 50% van de aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV indienen via de dienst 'Hoofdstuk IV' van MyCarenet2. Tijdens het tweede semester van het premiejaar moet u minstens vijf keer de CEBAM Evidence Linker gebruiken via de login3. Tijdens het premiejaar gebruikt u minstens drie keer het elektronisch formulier 'Evaluatie van de handicap - FOD Sociale Zekerheid' voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid4. Tijdens het tweede semester creëert of past u minstens vijf medicatieschema's aan5. De verhouding is minstens 50% tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u een medicatieschema heeft gecreëerd of aangepast en het aantal patiënten waarvoor u GMD-vergoedingen heeft ontvangen in he premiejaar6. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december van het premiejaar een Sumehr hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor het premiejaar een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 60%7. U neemt deel aan minstens twee van de drie barometers (diabetes, antibiotica en nierinsufficiëntie) die in de professionele software beschikbaar zijn8. U verstuurt in het vierde trimester minstens één elektronisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de ziekenfondsen via Mult-eMediattHuisartsen in een prestatiepraktijk die voldoen aan zeven van de acht criteria kunnen rekenen op een premie van 6.000 euro. Wie aan zes criteria voldoet krijgt 4.500 euro, terwijl vijf criteria nog 3.500 euro opleveren. Huisartsen die aan minder dan vijf criteria voldoen krijgen 1.000 euro. De aanvraag voor de geïntegreerde praktijkpremie gebeurt opnieuw via ProGezondheid, maar momenteel is het nog niet duidelijk wanneer de premie kan worden aangevraagd.