...

De voorgeschiedenis las u in Artsenkrant. Kort samengevat: het Riziv pakte pas op 25 juni uit met een concreet voorstel over hoe huisartsen in 2018 de geïntegreerde praktijkpremie kunnen verwerven. De nota bouwde voort op een bijna vier maanden oud besluit van een NCAZ-werkgroep dat mogelijke criteria naar voren schoof.Maar het voorstel van de Riziv-administratie was onaanvaardbaar voor de artsenvertegenwoordigers.Een werkgroep werkte vrijdag 29 juni een nieuw voorstel uit, dat de Nationale Commissie woensdag 4 juli goedkeurde. De metingen voor de premie beginnen te lopen vanaf 1 juli, een oplossing was dus zeer dringend.De Commissie heeft rekening gehouden met de wens van de artsenvertegenwoordigers dat de criteria kunnen bereikt worden zonder dat de producenten eerst nog nieuwe modules aan de software moeten bouwen.Belangrijk is ook dat een werkgroep in juli nog een drietal concrete tekortkomingen van de elektronische werkomgeving bekijkt:Met de conclusies van die werkgroep legt de Nationale Commissie in september de data vast wanneer die problemen dienen opgelost te zijn. De bedoeling zou zijn dat als de deadline niet wordt gehaald, artsen voor het betreffende criterium automatisch een punt verwerven.Er zijn 10 criteria:Wat kun je hoe verdienen met de geïntegreerde praktijkpremie?Voor wijkgezondheidscentra zijn de te halen criteria aangepast want eFact, eAttest en eGMD vallen voor hen weg.Meer details vindt u op de website van het Riziv.