...

De kinderpsychiatrische crisisopvang in het UZ Leuven ging vorig jaar in september van start. Kinderen van nul tot vijftien jaar kunnen er terecht voor een verblijf van vijf tot maximum zeven dagen."We slagen erin om alle kinderen die zich aanmelden, op te vangen", zei Peter Adriaenssens eerder deze week in de Campuskrant. Dagelijks komen er gemiddeld twee nieuwe aanmeldingen. Aanleidingen voor opname zijn suidale risico's, agressieproblemen of een specifieke aandoening zoals autisme. Soms verlangen de ouders of het kind naar een rustperiode en willen ze tips om thuis weer verder te kunnen. In andere gevallen wordt het kind verwezen naar andere hulpvormen, van langere duur.Geen vervanging"De spoedopname in het UZ Leuven is een heel goed initiatief dat zeker navolging verdient", zegt kinder- en jeugdpsychiater Jan De Corte (Sancta Maria, Sint-Truiden) In Limburg zijn kinderpsychiatrische spoedopname en -raadpleging al mogelijk sinds 2002. De Corte pleit dan ook voor een versterking van elke Vlaamse K-dienst. "Elke kinderpsychiatrische dienst zou over de middelen moeten beschikken om crisishulp aan te bieden. Daarmee bedoel ik dan spoedopname en spoedraadpleging." Dr. De Corte benadrukt immers dat spoedopname alleen niet volstaat om de problemen in Vlaanderen op te lossen. "Heel belangrijk is wat er daarnaast nodig is. Waar kun je op heel korte termijn terecht voor een gesprek met een arts? Waar hebben bestaande teams voldoende ruimte op de agenda?" Spoedopname is absoluut nodig, maar daarnaast moeten er veel meer vlot toegankelijke ambulante raadplegingsmogelijkheden komen, meent De Corte.