...

De proefprojecten voor de opvang van personen met een middelengerelateerde crisis mogen weer gerust zijn: het KB dat het lopende werkingsjaar financiert, verscheen in het Staatsblad. Het ziet er wel naar uit dat ze hun geld laat zullen krijgen.In heel België lopen zeven proefprojecten met crisiseenheden voor de opvang van personen met een middelengerelateerde crisis (alcohol, cannabis, benzodiazepines...). Deze eenheden omvatten vier bedden, en tellen 11 VTE personeelsleden. Een centrale figuur is de 'case manager', die voor de behandelde patiënten een zorgtraject moet opstellen voor na het verblijf van enkele dagen. In Vlaanderen zijn er eenheden in AZ St Jan (Brugge), UZ Gent, UZ Leuven en ZOL Genk. Twee gerelateerde proefprojecten omvatten centra met zes bedden, een wat ruimere personeelsbezetting en iets andere opdracht. Ze zijn gesitueerd in ZNA Antwerpen en in het Brusselse Brugmann-ziekenhuis. Ook hier heeft de case manager een centrale opdracht.De beveiligde centra waar continu personeel aanwezig is, zijn gelegen in de nabijheid van gespecialiseerde spoedopvang. Ze moeten een regionaal netwerk uitbouwen met psychiatrische ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen, verzorgingscentra, huizen voor beschut wonen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Voor de zomer verscheen nog een advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen dat stelde dat deze projecten aansluiting moeten zoeken met de Psy-107-projecten. Meestal zijn de bedden geïntegreerd in zogenaamde EPSI's (Eenheid voor Psychiatrische Spoedinterventies).De zeven projecten met vier bedden krijgen voor het werkingsjaar van 1 april 2012 tot 28 februari volgend jaar 347.025 euro. De twee grotere projecten ontvangen 519.924 euro. De eerste helft krijgen ze zes maanden na de publicatie van het KB in het Staatsblad, de tweede na goedkeuring van een verslag na afloop van het werkingsjaar door de begeleidingscommissie. Aangezien het KB op 22 november verscheen, ziet het ernaar uit dat het eerste bedrag pas na het einde van het werkingsjaar op de rekening zal staan.