...

Geen hond met een hoed op die het weet.Wat we wel weten, is dat N-VA zijn aloude communautaire eisen opnieuw op tafel legt. Wat we evenzeer weten, is dat deze partij nog steeds een kleine 30% van de Vlaamse kiezers kan bekoren. En wat dan te zeggen van de artsen... Bij de editie van Artsenkrant van 21 december zit een keurig boekje. De titel luidt 'Wie bent u, dokter?' en het bevat de resultaten van onze enquête bij meer dan 2.000 artsen. Wat blijkt? De populariteit van de Vlaamsnationalisten is bij het medisch korps nog indrukwekkender dan bij de algemene bevolking. Bijna 40% van de artsen zegt bij de volgende verkiezingen op N-VA te zullen stemmen. Op ruime afstand volgt Open VLD (25%). Valt dit land uit elkaar? De enquête geeft alleszins aan dat Vlaamse dokters een eigen invulling van de gezondheidszorg wel zien zitten.Hangt het enkel van de artsen af dan behoort een heruitgave van de Zweedse coalitie alleszins tot de mogelijkheden. Het Franstalige medisch korps valt immers massaal voor de charmes van Charles Michel. 60% van de artsen vertrouwt zijn stem toe aan de MR!Het centrumrechtse stemgedrag aan beide zijden van de taalgrens geeft alleszins aan dat artsen zichzelf nog steeds zien als vrije beroepsbeoefenaar. De overheid kan dus maar beter wat afstand houden.