...

Sinds vorig jaar werkt het Departement Zorg van de Vlaamse overheid aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen. Die hervormingen moeten toelaten dat de sector beter kan inspelen op huidige en toekomstige zorgnoden.De insteek is, zo verduidelijkt de minister, dat palliatieve zorg integraal deel uitmaakt van het zorg- en ondersteuningsplan van iedere persoon. In het actieplan dat nog wordt uitgewerkt is er ook meer aandacht voor mantelzorgers en naasten. In een korte stand van zaken aan de pers maakt de minister onder meer gewag van "het aanpassen van de werking" van de palliatieve netwerken, palliatieve samenwerkingsverbanden en mobiele begeleidingsequipes.Verder maakt ze bekend dat er (nog) meer ingezet zal worden op opleiding, bv. zo zal elke zorg- en welzijnsaanbieder de basiskennis palliatieve zorg moeten hebben.Er komt ook een nieuw orgaan: het Vlaams Expertisecentrum Palliatieve Zorg, dat zal instaan voor het coördineren en organiseren van die opleidingen voor zorgaanbieders. De minister laat weten dat het centrum ook aan kwaliteitsbewaking zal doen. Nog een andere taak is informeren en sensibiliseren van de brede bevolking over palliatieve zorg. Uit het traject tot hiertoe bleek dat extra middelen nodig waren om de nodige hervormingen te kunnen doorvoeren, zegt Crevits. Ze voorziet vijf miljoen extra. De huidige middelen voor de sector van de palliatieve zorg bedragen nu 13 miljoen euro.Naar aanleiding van de Internationale Dag van de palliatieve zorg afgelopen zaterdag zorg scheen de minister ook een licht op de planning van de hervorming. De grote lijnen krijgen van het actieplan krijgen vorm, zo liet ze weten, de concrete acties worden met de sector verfijnd tegen het einde van dit jaar.Palliatieve thuiszorgequipes in noodIn een opiniestuk in De Standaard van maandag 16 oktober zegt Actie Palliatieve Zorg, een samenwerkingsverband tussen vzw Coda, W.E.M.M.E.L (expertisecentrum 'Waardig Levenseinde' inclusief vzw Forum Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde en vzw LEIF) en vzw Netwerk Levenseinde, blij te zijn met de extra middelen. "Ze (Hilde Crevits, nvdr) erkent ons streven om palliatieve zorg weg te halen uit het taboe. Palliatieve zorg wordt steeds meer gezien als onderdeel van geïntegreerde zorg, niet als de terminale zorg waartoe ze ten onrechte wordt herleid. In eenzelfde adem zegt de actiegroep dat de vijf miljoen "sowieso te laag" lijkt om het actieplan te realiseren. Ze pleit voor noodfinanciering voor 2023. Vooral de situatie van de equipes voor palliatieve thuiszorg baart hen zorgen."Het personeelskader is onveranderd sinds de oprichting dertig jaar geleden, terwijl de begeleidingen stegen met 150 procent. De equipes investeren 2,5 miljoen euro in personeel, 36 procent boven op het gefinancierde kader."Het is de steun van Kom op Tegen Kanker die de sector al jaren redt, klinkt het. Daarnaast sprokkelen de equipes zelf extra middelen bijeen, en zijn de werkingsmiddelen niet geïndexeerd. "Sommige equipes flirten met het faillissement. Er is dringend financiële regularisatie nodig wil men met overlevende equipes de hervorming realiseren", zo trekt de actiegroep aan de alarmbel.