...

Geteresseerde controleartsen kunnen zich volgens de advertentie wenden tot de verantwoordelijke van de Gentse burgelijke stand, Herman Palsterman.Of dit geen rare manier van werken is? Volgens Palsterman, nog niet zo lang in functie, legt de wet deze werkwijze op: "Tot nu toe hadden we een onderhandse opdracht toegewezen aan drie artsen, maar dat bleek niet conform de wet. Nu doen we het strikt volgens het boekje."De artsen aan wie de opdracht gegund wordt, moeten checken of van de overledene de doodsoorzaak klopt. Daarnaast kijken ze nog eens voor alle zekerheid na of pacemakers en dergelijke wel verwijderd zijn. Anders bestaat immers ontploffingsgevaar.Niet onbelangrijkHet werk lijkt alles op zich niet extreem ingewikkeld, maar toch is het niet onbelangrijk. Zeker omdat het aantal crematies stevig toeneemt. En in tegenstelling tot teraardebestellingen is achteraf geen autopsie meer mogelijk als twijfel rijst over de doodsoorzaak. Ons land gooit nu al geen hoge ogen als het erop aankomt om misdadig opzet uit te sluiten.Daarom is de wettelijk verplicht te volgen weg bedenkelijk. Aan de laagstbiedende deze taak uitbesteden, zal de kwaliteit niet ten goede komen. En is dat alles niet strijdig met de conventie, die het principe van vaste tarieven huldigt. Vragen genoeg.Wat trouwens als er geen of te weinig reacties zijn op de advertentie?"Dan keren we terug naar de onderhandse overeenkomst, al moet onze juridische dienst dat nog precies uitvlooien", aldus Palsterman.