...

De CRA kreeg een uitgebreid takenpakket van de wetgever op zijn bord. Het coördineren van de zorg voor de rusthuisbewoners door pakweg een dertigtal huisartsen, is geen makkelijke opgave. In de huisartsenopleiding komt het CRA-takenpakket ook niet aan bod. Het Riziv steunt het proefproject van de Crataegus Werkgroep om een basisopleiding voor de CRA's te organiseren. Of een dergelijke opleiding ooit ook verplicht zal zijn, is vandaag nog een open vraag.WetgevingDe vijfde module belicht de basiswetgeving. Het KB van september 2004 legt de taken en de functie van de CRA vast. De wet bevat nogal wat knelpunten. Enkele ervaren CRA's zullen de tekst van het KB grondig toelichten, en wijzen waar de angels zitten. Stof genoeg voor discussie.Al zal u uw energie moeten doseren. Het volgende uur komt immers Annemie Doms van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het woord. Zij belicht de Vlaamse regelgeving : het ouderendecreet, het woonzorgdecreet, de normen voor de instellingen en de regels rond kwaliteitszorg.De volgende twee onderwerpen zijn minder juridisch maar nog altijd zeer technisch. Walter Sablon van Zorgnet Vlaanderen bekijkt de financiering en het opnamebeleid. Mark Dierick, directeur van een woonzorgcentrum, belicht ten slotte het Vlaamse project van Quality Indicators, dat in de komende maanden ook in de woonzorgcentra van start gaat.Voor de zesde en laatste module van de vormingscyclus reserveert u alvast zaterdag 28 september. Wie een module gemist heeft of de hele cyclus nog zou willen bijwonen, krijgt daarna nog een kans. Op 30 november wordt de eerste module herhaald, en in de loop van 2014 en 2015 volgt voor een tweede keer de rest van de cyclus.Voor de module op 11 mei 'Het woonzorgcentrum als specifieke werkomgeving', moet u op de stadscampus zijn van de Universiteit van Hasselt (Martelarenlaan 42) van 9 u. tot 13 u.Inschrijven kan op www.domusmedica.be of op www.stethoscoop.be/crataegus.Wouter Colson