...

Dat melden de artsenvertegenwoordigers na de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 26 april. De referentieperiode voor de premie loopt van 1 september 2020 tot 30 november 2020. Haio's die die hele periode in een opleidingspraktijk een goede gekeurde stage liepen, krijgen de volledige premie. Wie maar een gedeelte van die periode een stage liep, krijgt naar verhouding een stuk van het bedrag. Naar schatting tussen de 1.700 en de 1.800 haio's hebben recht op de premie. Het Riziv moet daarvoor iets meer dan 2 miljoen euro vinden. Het zal het geld vinden uit een onbenut bedrag voor 2021. Haio's die in een ziekenhuis hun beroepsopleiding volgden, krijgen een aanmoedigingspremie voor de tweede covidgolf samen met de aso's. Voor de premie bij de huisartsenstage moeten de haio's niets ondernemen. In Vlaanderen zal de premie worden uitbetaald door SUI vzw, melden ons zowel Reinier Hueting (Kartel) als Marc Moens (Bvas). "Volledig is de gelijktrekking tussen de aso's en de haio's niet", meent Roel Van Giel (AADM), "maar de premie is meer dan verdiend."