...

De premie wordt toegekend aan haio's die tussen 1 september en 30 november aan de slag waren in een huisartsenpraktijk - of in die periode een stage deden in het ziekenhuis. De premie zal binnen de maand na publicatie in het Staatsblad aan deze haio's worden uitgekeerd door de interuniversitaire coördinatiecentra.Een covidpremie voor artsen-specialisten in opleiding werd al eind vorig jaar goedgekeurd. Nu krijgen ook de haio's een blijk van waardering voor het harde werk dat ze hebben geleverd tijdens de covidcrisis.Dat de premie op de agenda van de ministerraad stond, werd vermeld in de mededeling aan de pers. Maar Domus Medica verspreidde als eerste het bericht dat het KB werd goedgekeurd."Domus Medica is tevreden met deze appreciatie van de huisartsen-in-opleiding voor hun uitzonderlijke inspanningen tijdens de tweede golf van de COVID-pandemie" luidt het commentaar."Dankzij een goede samenwerking en gelijke verloning tussen eerste en tweede lijn kunnen we samen deze gezondheidscrisis het hoofd bieden", aldus nog het bericht.Domus Medica onderstreept dat het zich, samen met Jong Domus, heeft ingezet om de aanvankelijke discriminatie tussen aso's en haio's aan te kaarten, en mee langs verschillende kanalen heeft bewerkstelligd dat de ongelijke behandeling werd weggewerkt.