...

Het initiatief kwam van de Waalse huisartsen, het Collège de Médecine Générale, vorige herfst - toen vooral in het Franstalige gedeelte van ons land de ziekenhuizen overstelpt werden met covidpatiënten.Wanneer oververzadiging van de ziekenhuizen dreigt, komt het erop aan de patiënten zo lang mogelijk thuis op te volgen maar tijdig te reageren wanneer de toestand snel dreigt te verergeren.Het Collège vroeg het KCE de beslisboom te valideren. Snel werd samen met de Franstalige Cellule d'Appui Scientifique Universitaire (CASU) een aantal onderzoeksvragen beantwoord.Ook het ACHG, Domus Medica, het FAGG, de HGR en Sciensano bogen zich over het document en werkten mee om tot het huidige resultaat te komen.(Lees verder onder de afbeelding.)Een wetenschappelijk rapport met de gegevens die zijn gebruikt, de gevolgde methode en redenering publiceert het KCE over een tweetal weken (in het Engels).Maar de beslisboom zelf maakt het Kenniscentrum nu beschikbaar zodat hij al kan dienen in dit soort situaties.