...

Professor Vaes is aan het ACHG-Leuven verantwoordelijk voor het Intego-netwerk. Dat netwerk omvat een honderdtal huisartsenpraktijken die gegevens uit het EMD ter beschikking stellen voor epidemiologische onderzoek. De gegevens die het Intego-netwerk verzamelt over luchtwegklachten, griepachtige aandoeningen en coviddiagnoses gaan nu ook al elke week naar de universiteiten van Hasselt en van Antwerpen, waar epidemiologen ze kunnen gebruiken voor hun simulatiemodellen. "Gedurende de zomer zullen we artsen minder frequent de e-forms voor de Covidbarometer laten doorsturen. In het najaar willen we de druk op de huisartsenpraktijken blijven meten: de belasting, de behoefte aan ondersteuning en capaciteitsproblemen (tekort aan materiaal). Maar we willen vooral het epidemiologische onderdeel van de barometer verfijnen. We willen de e-forms een audit op de elektronische dossiers van de huisartsen laten uitvoeren om het aantal griepklachten, vermoedelijke en bevestigde covidgevallen te achterhalen. De huisarts moet dan zelf de moeite niet doen om die gegevens bijeen te zoeken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de gegevens correct zijn geregistreerd."De arts zou nu nog de gegevens zelf in de e-form moeten invullen maar dat proces probeert men nog verder te automatiseren - of dat tegen september kan lukken in alle pakketten moet nog blijken. Het gaat in de Covidbarometer om zogenaamde 'geaggregeerde gegevens' - "er gaan geen data over individuele patiënten mee". "In het najaar steken weer allerlei infecties en luchtwegaandoeningen de kop op - niet alleen covid-19. Dan zal het denk ik spannend worden. Met dit systeem voor de barometer kunnen we fijnmazig tot op het niveau van de Eerstelijnszones de evoluties van dag tot dag opvolgen. We willen dit over heel België doen - inclusief Brussel. En we willen het resultaat verrijken met de metingen van ons Vlaams Intego-netwerk - waar we meer in de diepte peilen. Zo kunnen we kijken naar verbanden met de leeftijdsgroep, sekse, comorbiditeit, en ook mortaliteit." De Covidbarometer levert de gedetailleerde kaart op, Intego de patiëntenprofielen... Sars-CoV-2 is een verraderlijk virus, weet Bert Vaes. Het heeft geen duidelijke signatuur zoals TBC of ebola. Hoe het te onderscheiden van een banale luchtweginfectie, van griep,...? Het kan zich op vele manieren manifesteren maar geen ervan is uniek voor het virus. Zo kan het lang onder de radar blijven. "De capaciteit van 30.000 covidtests per dag voor de test-and-trace-strategie zal dit najaar misschien niet volstaan om de pandemie blijvend onder controle te houden. Maar geen betere manier om een beeld te krijgen van wat er op het terrein gebeurt dan via de registratie van de huisarts." De Covidbarometer wordt in Vlaanderen aangestuurd vanuit Vivel vzw. De communicatie met de eerstelijnsstructuren loopt over een rechtstreekse lijn. De Eerstelijnszones, de huisartsenkringen en andere lokale actoren kunnen zo snel op de bal spelen wanneer in hun gebied bijvoorbeeld een haard lijkt te ontstaan. De Covidbarometer meet niet zomaar, hij kan acties aansturen.